Strona główna Teresin Samorządowcy wrócą na dworzec

Samorządowcy wrócą na dworzec

560
0
PODZIEL SIĘ

 

 28 grudnia radni gminy Teresin zaplanowali ostatnią tegoroczną sesję Rady Gminy. Ma ona odbyć się w samo południe, porządek obrad jest bardzo obszerny. Jedną z najważniejszych jego części będzie głosowanie nad budżetem na rok 2019.

Samorządowcy wzorem pierwszej sesji obecnej kadencji powrócą do koncepcji prowadzenia sesji w sali widowiskowo-kinowej obiektu „Dworzec TO.Kultura” przy ul. Torowowej w Teresinie.

Podczas III spotkania poza uchwałą budżetową radni pochylą się nad projektami uchwał w sprawie m.in. nadania nazw trzem ulicom, podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, jak również przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023. Prawdopodobnie przyjęty zostanie też Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, oba na przyszły rok.

Ponadto samorządowców czeka głosowanie nad zatwierdzeniem przyszłorocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej i ustaleniem wynagrodzenia wójta Gminy Teresin.

Poruszona zostanie też m.in. sprawa dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Teresin na okres trwania zatwierdzonej taryfy przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Marcin Odolczyk

fot. Pixabay