Strona główna Brochów Radzili o finansach i pomocy

Radzili o finansach i pomocy

557
0
PODZIEL SIĘ

Drugą sesję Rady Gminy Brochów zdominowały głównie sprawy finansowe. Radni ambitnie przystąpili do pracy i zajęli się nie tylko gminnym budżetem, ale też uchwałami socjalnymi, w tym przegłosowali nową uchwałę dotyczącą dożywiania dzieci i wsparcia żywnościowego najuboższych.

Radni na początku sesji dokonali korekty w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zmienili jej ramy czasowe, przesuwając o rok. Tym samym WPF w Brochowie będzie planowany od 2019 do 2031 roku. Dokonane zostały też w tym względzie przesunięcia finansowe.

– Zmiany WPF bezpośrednio rzutują na budżet i są jego odzwierciedleniem – stwierdziła Hanna Wawrzyn – skarbnik gminy Brochów.

Dokonano przesunięć w budżecie wynikających z rozliczenia zakończonych inwestycji i przełożenia części zadań na przyszły rok.

5 grudnia po stronie dochodów było zapisanych 20 665 596,11 złotych. Wydatki są nieco większe i wynoszą 22 772 904,60 złotych.

Trzeba zapłacić więcej

Problemem po stronie wydatków budżetowych są koszty za odbiór i wywóz odpadów. W gminie wpłynęło dotąd 495 tys. złotych. Koszt sięga jednak kwoty ponad 641 tys. złotych.

– Na razie nie przewidujemy wzrostu opłat za śmieci po nowym roku. Umowę mamy z firmą do marca 2019 roku. Co będzie dalej? Nie wiadomo, ale będziemy szukać tak, aby mieszkańcom opłaty nie skoczyły drastycznie – mówi Piotr Szymański, wójt gminy Brochów.

Niestety od 1 stycznia 2019 roku podskoczy podatek od nieruchomości. Kwoty są może nie tak drastyczne, ale na pewno mieszkańcy odczują podwyżkę.

W przypadku gruntów rolnych ustawodawca określa górną stawkę na 93 grosze za metr kwadratowy. W gminie Brochów stawkę ustalono na 82 grosze, o 2 grosze więcej niż dotąd. Grunty pod wodami wyceniono na 4,63 złotego za mkw. Natomiast za pozostałe grunty cena wyniesie 38 groszy – podwyżka o 1 grosz od mkw. Od budynków mieszkalnych płatność wyniesie 0,40 złotego za mkw. Przy działalności gospodarczej za nieruchomość budowlaną trzeba będzie zapłacić o 50 groszy więcej niż w tym roku, czyli 21,5 złotego.

W przypadku działalności na świadczenia zdrowotne ustawodawca ustalił kwotę maksymalną na 4,77 złotego od mkw. Placówki świadczące usługi medyczne w gminie płacić będą 3,6 złotego. Podwyżka będzie tylko o 10 groszy. Dotyczy to przychodni zdrowia, prywatnych gabinetów medycznych oraz aptek. Organizacje pozarządowe i inne prowadzące działalność statutową od stycznia 2019 zapłacą do 5 złotych za mkw.

O całą złotówkę podskoczy natomiast cena skupu żyta, na podstawie której wyliczany jest podatek rolny. Od nowego roku rolnicy będą musieli zapłacić 51 złotych za kwintal. To i tak mniej niż wskazania GUS, które określają tę cenę na 54,36 złotego.

Jednak, co jest pocieszające, nie są planowane podwyżki za środki transportu.

Nowy program ruszył

Gmina po konsultacjach przyjęła roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz zajmującymi się wolontariatem. W trakcie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi od zainteresowanych stron. W 2019 roku przewidywana jest taka sam kwota, jak w tym roku.

Najwięcej zainteresowania wywołał wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w domu i w szkole”.

Radni podnieśli kryterium dochodowego uprawniające do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywości, oraz świadczenia rzeczowego w ramach tego programu na lata 2019-2023. Kryterium to dla samotnych wynosi 1 051,50 złotego, a w rodzinie pełnej 792 złote na osobę. Radni ustalili też zasady zwrotu wydatków poniesionych na pomoc do wysokości 150 procent kryterium dochodowego. Jak również limity korzystania z programu. Wszyscy radni poparli te uchwały. Zgodni byli też w określeniu stawki godzinowej za usługi socjalne i opiekuńcze na 15 złotych.

Dokonano także zmian w statucie gminy Brochów. Wymusiła to ustawa zobowiązująca gminy do powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, jako komisji stałej rady. Radni jednogłośnie poparli tę uchwałę.

Nowa rada będzie powołana na najbliższej sesji 28 grudnia.

Bogumiła Nowak

Fot. Bogumiła Nowak