Strona główna Teresin Podatek bez zmian

Podatek bez zmian

468
0
PODZIEL SIĘ

W gminie Teresin stawki podatku od środków transportu nie zmienią się także w 2019 roku. O utrzymaniu ich na dotychczasowym poziomie zdecydowali teresińscy samorządowcy. Tym samym stawki są na bardzo preferencyjnym poziomie od kilku już lat. Z takiego obrotu sprawy cieszyć się mogą szczególnie przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoją działalność na terenie gminy i tu odprowadzają podatki za swoje firmowe auta.

Osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, mogą zatem składać w terminie do dnia 15 lutego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, deklarację na podatek od środków transportowych. Rzeczywiście, analizując stawki podatku, trzeba przyznać, iż dzięki rejestracji środków transportu w gminie Teresin można zaoszczędzić spore kwoty.

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej w zasadzie od 3,5 ton do 12 ton stawki wynoszą 100zł.

Takie same stawki dotyczą podatku od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, a także od przyczep i naczep, które łącznie   z pojazdem silnikowym   posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Jeśli chodzi o podatek transportowy od autobusów, to stawka nadal wynosi 200 zł.

Szczegółowych informacji na temat wysokości stawek ad. poszczególnych środków transportu udzielają pracownicy Referatu Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Gminy Teresin lub pod nr tel. 46 864 25 37.

odol

fot. Pixabay