Strona główna Teresin Personalne decyzje Rady

Personalne decyzje Rady

436
0
PODZIEL SIĘ

Dwa tygodnie po zaprzysiężeniu nowo wybrani radni spotkali się na drugiej sesji kadencji 2018-2023.

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy we wtorek 4 grudnia podjęto kilka uchwał, wśród których na pierwszy plan wysuwają się te, związane z wyborem wiceprzewodniczących Rady oraz składów osobowych stałych komisji.

Jako pierwszą uchwałę podczas drugich obrad, Rada podjęła w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Na kandydatów zgłoszono – dotychczasowego wiceprzewodniczącego Lecha Kaźmierczaka, a także Jerzego Wójcika, który w poprzedniej kadencji sprawował funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Obaj panowie, jak się okazało, byli jedynymi zgłoszonymi kandydatami, znaleźli też bezapelacyjne poparcie wśród pozostałych radnych. Wynik głosowania: 14 „za”, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał.

W głosowaniu nie brał udział Jerzy Wójcik. Radny nie przybył na sesję z uwagi na stan zdrowia, jednakże uprzednio złożył do przewodniczącego Rady Bogdana Linarda oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.

Komisje wybrane

Po tym, jak poznaliśmy nazwiska wiceprzewodniczących Rady Gminy Teresin, samorządowcy zabrali się za ustalenia składów osobowych stałych komisji gminnych.

Do pracy w strukturach Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Danuta Olejnik jako przewodnicząca, Zbigniew Biederka, Wioletta Koch, Jan Mitrowski i Marcin Pietrzak.

Przegłosowano również skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. To druga, według nowych przepisów, obok komisji rewizyjnej, komisja obligatoryjna gminy. Przedmiotem jej działania ma być przede wszystkim udział w rozpatrywaniu przez Radę ewentualnych skarg na działanie wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, a także wniosków oraz petycji składanych przez mieszkańców. Na przewodniczącego tej Komisji wybrany został Hubert Konecki. W pracach komisji pomagać mu będą: Joanna Gałecka, Katarzyna Klata, Paweł Wróblewski i Grzegorz Wychowaniec.

Ustalono też skład osobowy Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy: Ryszard Śliwiński jako przewodniczący, Joanna Gałecka, Lech Kaźmierczak, Hubert Konecki i Paweł Wróblewski. Z kolei w Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska działać będą: Daniel Zdanowski jako przewodniczący, Bogdan Linard, Jan Mitrowski, Marcin Pietrzak i Jerzy Wójcik. Wybrane zostały też osoby do prac w Komisji Społecznej. Są nimi: Zbigniew Biederka (przewodniczący), Katarzyna Klata, Wioletta Koch, Ryszard Śliwiński i Grzegorz Wychowaniec. Warto przy tym nadmienić, że Komisja Społeczna pracować będzie w zakresie m.in. działalności oświatowej, opiekuńczej, ochrony zdrowia, gospodarki mieszkaniowej, bezpieczeństwa i porządku publicznego, działalności na rzecz emerytów i rencistów.

Wybrany do związku

Podczas obrad samorządowcy podjęli ponadto jednogłośną decyzję o oddelegowaniu radnego Lecha Kaźmierczaka jako przedstawiciela Gminy Teresin do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie.

Do głównych zadań Związku należy m.in. prowadzenie pracowni urbanistyczno-projektowej, która zapewni członkom Związku przygotowanie dokumentów związanych z planowaniem przestrzennym, prowadzenie działalności w zakresie realizacji urządzeń infrastruktury technicznej, pozyskiwanie środków finansowych na realizację inwestycji ekologicznych oraz wszelkich przedsięwzięć ekologicznych związanych z ochroną środowiska, jak również reprezentowanie wspólnych interesów zrzeszonych w Związku gmin, zwłaszcza w zakresie zadań ustalonych dla Związku.

Marcin Odolczyk