Strona główna Powiat O co chodzi wojewodzie?

O co chodzi wojewodzie?

648
0
PODZIEL SIĘ

Na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego opublikowano listę wniosków samorządów ubiegających się o finansowe wsparcie zaplanowanych inwestycji drogowych w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” na rok 2019.

Jak informuje urząd, 30 listopada 2018 roku Zdzisław Sipiera – wojewoda mazowiecki, zatwierdził ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie. Dodano także, że w połowie grudnia ma być ona zatwierdzona przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. A pod koniec roku dowiemy się, kto otrzymał rządowe wsparcie.

Z opublikowanej obecnie listy wynika, że na dofinansowanie nie może liczyć Starostwo Powiatowe, które ubiegało się o wsparcie III etapu przebudowy ulicy Trojanowskiej oraz remontu odcinka drogi Żuków – Młodzieszyn. Podobny los spotkał wniosek samorządu miejskiego, który ubiegał się o pomoc finansową remontu ulicy 15 Sierpnia – na odcinku od Broniewskiego do skrzyżowania z Traugutta i Licealną. W przypadku powiatu chodzi o pomoc w wysokości 2 740 503 zł. Z kolei miasto wnioskowało o 1 941 600 zł.

Nic z tego jednak nie wyszło, bo zarówno w ocenie komisji, jak i wojewody wnioski te nie były warte wsparcia ze względu na małą liczbę otrzymanych punktów. Wnioski dotyczące Trojanowskiej oraz drogi Żuków – Młodzieszyn otrzymały po 24 punkty i zajęły 27 i 28 pozycję na liście. Dodajmy, że w przypadku dróg powiatowych na dofinansowanie mogą liczyć wnioski od pozycji 1 do 25 (włącznie). Z kolei przebudowa ulicy 15 Sierpnia została umieszczona na 73 pozycji tzw. listy gminnej i uzyskała 18,5 punktu. O ile w tym przypadku istnieje niewielka szansa na zmianę decyzji wojewody przez ministra, to inaczej ma się sprawa z wnioskami powiatu.

Tu sytuacja może ulec zmianie. Chociażby z powodu zaskakującej oceny przez komisję wniosków starostwa. Chodzi o punktację w kryterium 4 i 6. Otóż w przypadku ulicy Trojanowskiej wniosek otrzymał w kryterium 4 – czyli poziom dochodów własnych jako ilorazu dochodów własnych wnioskodawcy i średniego dochodu własnego w województwie mazowieckim  – wniosek otrzymał 0 punktów. Z kolei w przypadku kryterium 6 – czyli   przyporządkowanym dla każdego powiatu poziomie ryzyka społecznego, ofiary śmiertelne i ciężko ranni – 2 punkty.

Jest to co najmniej dziwne, jeżeli obecną punktację zestawimy z tą, jaką wojewoda przyznał w tych samych kryteriach dla II etapu przebudowy Trojanowskiej. Wtedy to kryterium 4 oceniono na 7 punktów, a kryterium 6 na 2.

Rodzi się więc pytanie, co takiego zmieniło się przez rok, że owa punktacja została tak radykalnie zmniejszona, jeżeli dochody własne starostwa pozostały na niezmienionym, praktycznie zerowym poziomie. A właśnie samorządy o niskim dochodach miały być preferowane przy przyznawaniu dofinansowania.

Z prośbą o wyjaśnienie zwróciliśmy się do rzecznika prasowego wojewody, jednak do czasu oddania gazety do druku nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Jerzy Szostak