Strona główna Sochaczew miasto Miliony na sochaczewskie ulice

Miliony na sochaczewskie ulice

574
0
PODZIEL SIĘ

Mazowiecki Zarząd Dróg zapowiada, że w przyszłym roku na przebudowę zarządzonych przez niego dróg na terenie Sochaczewa przeznaczy ponad 15 milionów złotych. Środki te zostaną wydane na remont ulicy Chopina oraz ulicy 15 Sierpnia.

W przypadku przebudowy tej ostatniej ulicy – jak poinformował nas Adam Orliński, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów sejmiku województwa mazowieckiego – zarząd Mazowsza w projekcie budżetu na 2019 roku zarezerwował 4 miliony złotych. Środki te zostaną przeznaczone na gruntowną przebudowę jezdni od obwodnicy Sochaczewa do skrzyżowania z ulicą Boryszewską. Ułożone zostaną również nowe chodniki oraz powstanie ścieżka rowerowa. Wzdłuż ulicy powstanie także nowe oświetlenie.

Jeżeli MZDW uda się rozstrzygnąć przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji w pierwszym podejściu to prace związane z przebudową ulicy 15 Sierpnia powinny się rozpocząć w czerwcu. Dodajmy, że jest to kolejna, wspólna inwestycja samorządu miejskiego i Mazowsza. W tym przypadku miasto na własny koszt wykonało dokumentację techniczną inwestycji.

Podobnie było w przypadku przebudowy ulicy Chopina. Tu obok sporządzenia samego projektu miejski samorząd wziął na siebie wybudowanie nowego oświetlenia, na co z budżetu Sochaczewa zostanie przeznaczonych 700 tysięcy złotych. Dodajmy, że miasto a dokładnie podległy mu Zakład Wodociągów i Kanalizacji w ramach mającej się rozpocząć inwestycji wybudował z własnych środków nową sieć wodociągowa w ulicy Chopina.

Sama inwestycja, jak poinformował nas Adam Orliński, ma się rozpocząć wraz z nadejściem wiosny i potrwać do czerwca. W tym okresie – ze względu na zakres zaplanowanych prac – ulica zostanie wyłączona z ruchu. To zmusi kierowców do korzystanie z objazdu, który zostanie wytyczony ulicami: Młynarską, Łąkową i Trojanowską.

Koszt przebudowy odcinka Chopina – od ronda Jana Pawła II do przejazdu kolejowego w Kistkach – wyniesie prawie 11 milionów złotych. Za tę kwotę zostanie wybudowana nowa kanalizacja deszczowa oraz przyłącza kanalizacyjne. Następnie będzie ułożona podbudowa jezdni, która będzie dostosowana do ruchu samochodów o dużej masie. Powstaną także nowe chodniki oraz ścieżka rowerowa. Dodajmy, że w 2020 roku MZDW wraz z miastem przystąpi remontu Al. 600-lecia na odcinku od przejazdu kolejowego w Kistkach do skrzyżowania z ulicą Trojanowską.

Jerzy Szostak

Fot.: Archiwum Expressu Sochaczewskiego