Strona główna Sochaczew miasto Koniec komunistycznego reliktu

Koniec komunistycznego reliktu

841
0
PODZIEL SIĘ

Wraz z rozpoczęciem nowego roku w całej Polsce rozpocznie się przekształcanie wieczystego użytkowania gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Na terenie powiatu sochaczewskiego na ostateczne pożegnanie się z tym komunistycznym reliktem, będącym światowym ewenementem, czeka w Sochaczewie kilka tysięcy osób.

Po Nowym Roku ponad 2,5 miliona użytkowników wieczystych z mocy prawa przekształci swoje udziały z prawa użytkowania wieczystego we własność. Zmiany te są spowodowane mającymi wejść w życie zapisami ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Przypomnimy, że do tej pory ułamkowe części gruntów pod budynkami przypadające na poszczególne mieszkania nie były we własności posiadaczy mieszkań. Właściciele lokali dysponowali nimi jedynie w formie tzw. wieczystego użytkowania, która w świecie jest ewenementem. Teraz ten komunistyczny relikt ma być likwidowany. Ale nic nie będzie za darmo. Zgodnie z prawem nowi właściciele gruntów będą przez 20 lat ponosić opłaty z tytułu przekształcenia w kwocie równej wysokości dotychczasowych opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania. Ustawa dopuszcza jednak możliwość jednorazowego wniesienia opłaty.

Tysiące decyzji

Postanowiliśmy sprawdzić, jak poszczególne samorządy są przygotowane do mających nastąpić zmian. Jak poinformowano nas w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie, miasto jest gotowe do mających wejść w życie przepisów uwłaszczeniowych.

W 2019 roku urząd wyda około 1700 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w oparciu o przepisy ustawy. Każde z tych zaświadczeń trafi do użytkowników wieczystych nieruchomości, sądu, ewidencji gruntów i budynków, i archiwum urzędu miejskiego – poinformował nas Tomasz Ćwiek, naczelnik Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Tak duża liczb osób, które zostaną objęte uwłaszczeniem, wynika z faktu, że w wielu przypadkach właścicieli danego mieszkania, a tym samym przypisanej do niego ułamkowej części gruntów, jest kilku.

Inaczej ma się sytuacja w przypadku największej na terenie powiatu sochaczewskiego spółdzielni mieszkaniowej, czyli – sochaczewskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej. Tu, jak poinformował nas Jerzy Krupa, prezes SML-W ustawa obejmie tylko nieliczne osoby.

Większość gruntów pod budynkami została już uwłaszczona. A to oznacza, że członkowie spółdzielni są już ich właścicielami. Do uwłaszczenia pozostały tylko niektóre grunty pod budynkami użytkowymi i właśnie z ich przekształceniem w przyszłości mogą wiązać się pewne problemy natury finansowej – powiedział nam Jerzy Krupa. Chodzi o wysokość opłat z tytułu przekształcenia. Na przykład w przypadku pawilonu przy ulicy Pokoju, który spółdzielnia wynajmuje firmie Gram Market, opłata ta może wynieść około 800 tysięcy złotych.

Czekanie na bonifikatę

 W gminach powiatu sochaczewskiego w większości urzędnicy są gotowi do przekształceń własnościowych wynikających z ustawy likwidującej użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Na terenie powiatu jest bardzo mało takich nieruchomości. Przeciętnie po kilka. Gminą, która z tym nie będzie mieć problemu jest Nowa Sucha.

– Nie posiadamy żadnych nieruchomości w użytkowaniu wieczystym. Postaraliśmy się już wcześniej te sprawy uporządkować. Od samego początku nie mamy niczego w użytkowaniu wieczystym. Zatem nas ta ustawa nie dotyczy – poinformowano nas w Urzędzie Gminy w Nowej Suchej. ­

Najwięcej działek w użytkowaniu wieczystym jest obecnie na terenie gminy Brochów. Jest ich 21, w tym tylko dwie budowlane, a reszta to działki rekreacyjne.

Zgodnie z obowiązującym prawem i nową ustawą likwidującą użytkowanie wieczyste, będziemy realizować uwłaszczenie. Dokładnie terminy i wysokość zastosowanych bonifikat będą znane pod koniec grudnia – mówi Magdalena Cętkowska, kierownik Referatu ds. Zamówień Publicznych, Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami przy Urzędzie Gminy Brochów.

 Nie chcą działek

Podobnie pod koniec grudnia ustalona zostanie wysokość bonifikaty w gminie Teresin. Tam jest kilka działek pod działalność gospodarczą.

Tylko jedna działka jest pod budownictwo wielorodzinne i to ona będzie przekształcana z użytkowania wieczystego na własność. Wysokość bonifikaty ma być ustalona 28 grudnia, podczas sesji rady Gminy Teresin – mówi Joanna Szymańska z Urzędu Gminy Teresin.

W gminie Iłów są tylko 4 nieruchomości w użytkowaniu wieczystym, ale tylko dwie z nich będą przekształcane na własnościowe. Gmina starała się jak najszybciej uwłaszczyć swych mieszkańców. Jedynie dwóch posiadaczy działek czekało na rozstrzygnięcia ustawowe i nie chciało wykupić użytkowanych działek na własność. Pracownik urzędu zapewnia, że do nowego roku te dwie działki mieszkaniowe na pewno zostaną przekształcone na własnościowe zgodnie z ustawą. W przypadku działek przedsiębiorców pod działalność gospodarczą, użytkownicy i urząd gminy w Iłowie czekają na rozstrzygnięcia prawne.

W gminie Młodzieszyn i Rybno pracownicy wiedzą, że jest po kilka nieruchomości w użytkowaniu wieczystym. Jednak osoby zajmujące się tym tematem były nieobecne. Uzyskaliśmy jednak zapewnienie, że gminy te są gotowe do terminowego przystosowania nieruchomości do prawa, które będzie obowiązywać od nowego roku.

Bogumiła Nowak

Jerzy Szostak

Fot.: Jerzy Szostak