Strona główna Powiat Komisje Rady Powiatu powołane

Komisje Rady Powiatu powołane

548
0
PODZIEL SIĘ

Znane są już składy osobowe sześciu stałych komisji Rady Powiatu w Sochaczewie. Powołana została również Komisja Rewizyjna i po raz pierwszy nowa Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

Ustalenia te zostały przyjęte na sesji Rady Powiatu, która odbyła się w poniedziałek, 10 grudnia br.

Komisje mają służyć organowi uchwałodawczemu, usprawniając podejmowanie uchwał i umożliwiając wybór rozwiązań jak najbardziej korzystnych dla danej jednostki samorządu.

W obecnej kadencji Komisję Rewizyjną tworzą: Sylwester Lewandowski – przewodniczący, Filip Kopka – zastępca oraz Aneta Sowińska, Daniel Janiak, Jerzy Żelichowski.

W skład Komisji   Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Sochaczewie – nowej komisji rady, której powołanie wprowadziła nowelizacja ustaw samorządowych weszli: Aneta Roskosz – przewodnicząca, Daniel Janiak jako zastępca, a także Filip Kopka, Wojciech Ćwikliński i Jerzy Krupa.

W Komisji Budżetowej pracować będą: Aneta Sowińska – przewodnicząca, Jan Aleksander Łopata – zastępca, Jolanta Gonta, Bogdan Dobrzyński i Agnieszka Ptaszkiewicz.

Z kolei Komisji Statutowo – Regulaminowej przewodniczyć będzie Bożena Samson, jej zastępcą został Robert Gajda, członkami zaś: Andrzej Kierzkowski, Tadeusz Głuchowski oraz Wanda Dragan.

W skład Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki weszli: Daniel Janiak – przewodniczący, Anna Ulicka – zastępca przewodniczącego oraz Tadeusz Głuchowski, Jerzy Krupa, Jerzy Żelichowski.

Komisja Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Sochaczewie pracować będzie w składzie: Tadeusz Głuchowski – przewodniczący, Bogumił Czubacki – zastępca przewodniczącego, Jolanta Gonta, Andrzej Kierzkowski oraz Agnieszka Ptaszkiewicz.

Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego tworzą: Andrzej Kierzkowski – przewodniczący, Sylwester Lewandowski jako zastępca oraz Anna Ulicka, Robert Gajda i Dariusz Zielski.

Natomiast Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa I Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Sochaczewie przewodniczyć będzie Filip Kopka. Na jego zastępcę wybrano Bogdana Dobrzyńskiego, w skład komisji weszli także: Bożena Samson, Aneta Roskosz i Dariusz Zielski.

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie