Strona główna Nowa Sucha Kadencja pod znakiem cyfryzacji

Kadencja pod znakiem cyfryzacji

603
0
PODZIEL SIĘ

Gmina Nowa Sucha jako pierwsza w powiecie sochaczewskim wyposażyła swoich samorządowców w służbowe tablety. Wszystkie dokumenty, jak również głosowania poszczególnych uchwał odbywają się poprzez sieć. Jak sprawdza się to w praktyce, radni przekonali się w czasie sesji Rady Gminy Nowa Sucha w ostatni dzień listopada.

– To bardzo nam ułatwi pracę i zaoszczędzi noszenia ze sobą kilogramów różnych dokumentów. Nie będzie także wątpliwości przy głosowaniu – zauważył Krzysztof Pieniążek, radny gminy.

Wybrali komisje

W tradycyjny sposób tylko wybrano wiceprzewodniczącego Rady Gminy Nowa Sucha. Został nim Kamil Szymański, na którego głos oddali wszyscy obecni radni. Jedna osoba z 15 radnych była podczas sesji nieobecna.

Następne głosowania odbywały się już za pośrednictwem tabletów. Przebiegało to bardzo sprawnie. Tylko sołtysi obecni na sali stwierdzili, że trochę brakuje im adrenaliny wynikającej z obserwowania, kto i jak oddał głos.

Radni wybrali skład komisji Rewizyjnej. Weszli do niej: Czesław Podrażka, Czesław Kowalski, Halina Kaczmarczyk i Krzysztof Pieniążek. Przewodniczącym komisji w głosowaniu wybrano Halinę Kaczmarczyk. W obu głosowaniach wszyscy poparli kandydatury.

Również w stu procentach radni byli zgodni przy wyłonieniu Komisji Społeczno – Budżetowej. W jej składzie jest pięciu radnych – Jolanta Buczek, Katarzyna Kozłowska, Martyna Kowalik, Renata Smyczek i Anna Wiśniewska. Wszyscy radni zaaprobowali wybór Kamila Szymańskiego, Dariusza Rumińskiego, Aldony Potkańskiej i Łukasza Ziębińskiego do składu Komisji Gospodarczej. Pozostałe komisje rady gminy zostaną wybrane na późniejszych sesjach.

Ustalili wynagrodzenia

W czasie sesji radni przegłosowali także sprawy diet dla radnych, sołtysów i wynagrodzenie wójta.

Według przyjętych zasad każdy radny dostaje za sesję 300 złotych i za spotkanie w komisji też 300 złotych. Wypłacane jest to na podstawie listy obecności.

Zdecydowano się także od tej kadencji wprowadzić diety dla sołtysów wypłacane poza prowizją. Jak argumentował Mariusz Mikulski, przewodniczący rady gminy Nowa Sucha, jest to spełnienie postulatów sołtysów, którzy w ten sposób będą mieć sfinansowane w części koszty swej pracy. Sołtys miesięcznie ma otrzymywać 200 złotych. W przypadku nieobecności na sesji połowę tej kwoty. Ponadto ma wypłacane 8 procent prowizji od zebranej sumy podatków.

Nieznacznie, bo o około 17 złotych wzrosła dieta przewodniczącego rady gminy. Miesięcznie od 1 stycznia 2019 roku otrzyma on 1342,07 złotych. Za każdą nieobecność ma mieć potrącane 20 procent. Jednak gdy jest nieobecny, a reprezentuje gminę na wyjeździe, nie ma potrąceń.

Natomiast bez zmian pozostało wynagrodzenie wójta Macieja Mońki. Otrzyma co miesiąc około 10 tysięcy złotych, w tym wynagrodzenie zasadnicze to 4700 złotych, dodatek funkcyjny 1900 złotych oraz dodatek specjalny – 40 procent liczone od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Dodatkowo do wynagrodzenia doliczana jest wysługa lat, premie i nagrody.

 Korekty budżetu

Pod koniec sesji radni dokonali przesunięć w tegorocznym budżecie gminy oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Tegoroczny budżet gminy po korekcie wynosi prawie 35 milionów złotych. O prawie 480 tysięcy złotych zwiększono wydatki na administrację publiczną (m. in. na zakup sprzętu umożliwiający nagrywanie i transmisję) oraz zadania oświatowe.

O 424 tysiące złotych zwiększyły się wydatki majątkowe gminy. Dodatkowe pieniądze przeznaczone zostaną na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, w tym Odnawialne Źródła Energii, które są obecnie realizowane we współpracy z gminami – Sochaczew, Teresin i Rybno.

Następna sesja Rady gminy Nowa Sucha odbędzie się 28 grudnia i poświęcona będzie głównie opracowaniu budżetu na rok przyszły.

Bogumiła Nowak

Fot. Bogumiła Nowak

 

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułArtystyczna kuźnia
Następny artykułŁaweczka na Placu