Strona główna Teresin Gminna oświata ma się dobrze

Gminna oświata ma się dobrze

454
0
PODZIEL SIĘ

Podczas ostatniej, podsumowującej sesji Rady Gminy Teresin, która odbyła się 30 października br. radnym została zaprezentowana informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Teresin w roku szkolnym 2017/2018. Przygotował ją Bogusław Bęzel, pełnomocnik wójta ds. oświaty w gminie Teresin.

Teresiński samorząd jest organem prowadzącym dla czterech szkół podstawowych. Znajdują się one w Szymanowie, Teresinie, Budkach Piaseckich i Paprotni. Przy czym w szkołach w Szymanowie i Teresinie funkcjonuję klasy gimnazjalne. W badanym okresie najwięcej uczniów skupiała Szkoła Podstawowa w Teresinie – 737 w 39 oddziałach, najmniej w Budkach Piaseckich – 121 w 7 oddziałach. Razem w szkołach gminnych uczyło się 1321 dzieci i młodzieży, których kształceniem zajmowało się łącznie 169 nauczycieli (najwięcej o stopniu zawodowym nauczyciela dyplomowanego – 93).

Jeśli chodzi o wyniki z egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018 to uczniowie uzyskali porównywalne rezultaty jak ich rówieśnicy w całym województwie i kraju, zaś były lepsze od wyników w powiecie sochaczewskim.

W roku szkolnym 2017/2018 Mazowiecki Kurator Oświaty przeprowadził tylko kontrolę zgodności z przepisami prawa w zakresie zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej i przestrzegania praw dziecka w Szkole Podstawowej w Teresinie. Jednak zaleceń nie wydano.

Co ciekawe, w badanym okresie zmniejszeniu uległa liczba stypendystów. W roku szkolnym 2016/2017 było ich łącznie 74, rok później już tylko 43.

Z kolei jednym z kolejnych zadań o charakterze pomocy materialnej pozostało wsparcie w zakresie zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Warto dodać, że z tej formy pomocy w roku szkolnym 2017/2018 nie skorzystał żaden uczeń, zaś rok wcześniej zaledwie jeden.

Realizując obowiązki określone w ustawie Prawo oświatowe refundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych i zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół, bądź uczniowie byli dowożeni transportem zorganizowanym przez Gminę. W przedmiotowym roku szkolnym refundacją kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych od szkół objętych było 7 uczniów, natomiast dla 15 dzieci zorganizowano dowóz podpisując umowy z przewoźnikiem. Dla porównania w roku poprzedzającym refundacją kosztów dowozu było objętych 7 uczniów, zaś dla 13 dzieci zorganizowano dowóz.

W roku szkolnym 2017/2018 Gmina wydała na oświatę blisko aż 19,5 mln zł (w tym subwencja oświatowa wyniosła ponad 11,6 mln zł), co stanowiło 27,8 % budżetu gminy.

Marcin Odolczyk

fot. Pixabay