Strona główna Wyszogród Działać ponad podziałami

Działać ponad podziałami

582
0
PODZIEL SIĘ

W Hali Sportowej w Wyszogrodzie odbyła się 22 listopada pierwsza Sesja Rady Gminy i Miasta Wyszogród. Radni wraz z Iwoną Gortat – nowym burmistrzem Wyszogrodu, złożyli ślubowanie. Dokonali też wyboru ze swego grona przewodniczącego rady i jego zastępcy.

Obrady sesji otworzył Wojciech Lubiszewski – radny senior, który zapoznał radnych z porządkiem obrad. Tradycją jest, że najstarszy radny przed wyborem przewodniczącego prowadzi pierwsze obrady w nowej kadencji.

Przed przystąpieniem do ślubowania Izabela Boszko – przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej, wręczyła radnym zaświadczenia potwierdzające ich wybór na funkcję radnego. Takie samo zaświadczenie, stwierdzające wybór na stanowisko burmistrza, otrzymała Iwona Gortat.

 Złożyli ślubowanie

W kadencji 2018- 2023 radnymi zostali: Arkadiusz Błaszczyk, Andrzej Dobaczewski, Barbara Dominikiewicz, Marzena Goliszek, Katarzyna Janczar, Joanna Lewandowska, Wojciech Lubiszewski, Piotr Majewski, Joanna Misiakowska, Paulina Sieklucka, Marcin Sielczak, Krzysztof Smółka, Marcin Stelmach, Marzena Szyperska i Jacek Wiśniewski.

Po otrzymaniu zaświadczeń przewodniczący radzie Wojciech Lubiszewski odczytał rotę ślubowania i radni zostali zaprzysiężeni.

Następnym punktem pierwszej sesji w kadencji był wybór przewodniczącą Rady Gminy i Miasta Wyszogród. Zgłoszone zostały dwie kandydatury: Barbary Dominikiewicz i Joanny Misiakowskiej. Za wyborem pierwszej kandydatki głosowało 10 radnych. Natomiast druga z radnych dostała 5 głosów.

Barbara Dominikiewicz działa jako samorządowiec od około 30 lat. Ma wykształcenie wyższe techniczne. Po wyborze podziękowała za zaufanie i zadeklarowała, że będzie starać się jak najlepiej przewodzić radzie w tej kadencji.

Następnie radni dokonali wyboru wiceprzewodniczącej Rady Gminy i Miasta Wyszogród. Tu również zgłoszone zostały dwie kandydatury – Katarzyny Janczak – przedsiębiorcy i działacza społecznego, oraz ponownie zaproponowano Joannę Misiakowską – dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie i radną, która rozpoczęła swą druga kadencję.

W tajnym głosowaniu radni zdecydowali się powierzyć funkcję wiceprzewodniczącego Katarzynie Janczak. Dostała ona 10 głosów. Na Joannę Misiakowską głosowało 5 osób.

Nowo wybrani podziękowali za zaufanie członkom rady i przystąpili do dalszego prowadzenia sesji.

Pracować dla mieszkańców

W kolejnym punkcie nastąpiło ślubowanie nowego burmistrza Wyszogrodu. Przewodnicząca rady pogratulowała Iwonie Gortat i życzyła sukcesu na nowym stanowisku.

Chcę podziękować za zaufanie, jakim mnie obdarzyli mieszkańcy miasta i gminy w tych wyborach. Zobowiązuję się do aktywnej działalności na rzecz ogółu, co powinno być ważniejsze niż zaspokajanie własnych potrzeb i ambicji. Dziś potrzebna jest współpraca ponad politycznymi podziałami. Nieważne, kto i z jakiej partii, czy ugrupowania wygrał. Powinniśmy robić jak najwięcej, by nasze miasto i gmina jak najlepiej się rozwijały. Trzeba działać na rzecz dobra ogólnego – powiedziała po złożonym ślubowaniu Iwona Gortat.

Odczytany został list gratulacyjny od ustępującego burmistrza Jana Boszko, który życzył swej następczyni jak najwięcej sukcesów.

Nowej burmistrz gratulowali radni oraz przybyli na uroczystą sesje goście oficjalni.

Bogumiła Nowak

Fot. UGiM Wyszogród

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułO matce dzieci Holocaustu
Następny artykułOSA już działa