Strona główna Powiat Cyfrowy krok naprzód w powiecie

Cyfrowy krok naprzód w powiecie

534
0
PODZIEL SIĘ

Wiele wskazuje na to, że powiat sochaczewski dołączy do ogólnopolskich prekursorów w zakresie wprowadzenia do szkół tzw. mLegitymacji. Uczniowie zamiast papierowych form będą posługiwali się mobilną wersją dokumentu w swoich smartfonach. Ponadto, do placówek oświatowych trafić ma bezpłatny szybki Internet.

W sprawie realizacji obu zadań sochaczewscy samorządowcy gościli w Ministerstwie Cyfryzacji. Na wniosek posła Macieja Małeckiego z ministrem Markiem Zagórskim spotkali się – starosta sochaczewski Jolanta Gonta, przewodniczący Rady Miejskiej Sylwester Kaczmarek, wiceburmistrz Sochaczewa Marek Fergiński, a także wójtowie – Jan Kraśniewski (Iłów) i Piotr Szymański (Brochów). Celem spotkania, które odbyło się 28 listopada w Warszawie, było przede wszystkim omówienie spraw związanych z realizacją ogólnopolskiego projektu po nazwą mLegitymacja oraz zastosowania w szkołach bezpłatnego i szybkiego Internetu w ramach rządowego programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE).

Cyfrowa legitymacja

Przygotowana przez Ministerstwo Cyfryzacji mLegitymacja to część aplikacji mObywatel. Jak przyznał minister Marek Zagórski: – Uczniowie mogą z niej korzystać w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów. Nie tylko w trakcie kontroli biletów, ale także przy zakładaniu karty w bibliotece czy zakupie biletów do kina. Ponadto, młodzi ludzie raczej nie zostawią jej już w domu, bo przecież o zabraniu telefonu komórkowego na pewno nikt z nich nie zapomni.

Ta szkolna aplikacja to bezpieczne, trudne do podrobienia narzędzie, umożliwiające weryfikację informacji, jakie obecnie znajdują się w papierowej legitymacji. Można ją zweryfikować wizualnie – posiada takie zabezpieczenia jak hologram i animowana flaga. Dodatkowo, w przypadku wątpliwości, można wykorzystać ogólnodostępną aplikację mWeryfikator, która sprawdzi nie tylko autentyczność dokumentu, ale także fakt czy dokument nie został zastrzeżony w szkole (w przypadku np. zagubienia telefonu).

mLegitymacje szkolne mogą być wydawane uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. – Jest wola i chęć, ażeby uczniowie z powiatu sochaczewskiego i okolic mogli jako jedni z pierwszych w Polsce mieć możliwość posiadania legitymacji szkolnej w smartfonie. Mamy nadzieję, że stanie się to szybko i będzie to dowodem na to, że gminy dbają o to, aby nowoczesne technologie trafiały, chciałoby się powiedzieć pod strzechy, ale do kieszeni, czyli do smartfonów dzieci i młodzieży – dodaje minister.

Szybki Internet w szkołach

Drugi z poruszanych tematów dotyczył przyłączenia szkół na terenie powiatu sochaczewskiego do szybkiej sieci Internetu. Ogólnopolska Sieć Eudkacyjna (OSE) ma na celu przede wszystkim wyrównywanie edukacyjnych szans dzieci poprzez udostępnienie im nie tylko szerokopasmowego Internetu, ale także cyfrowych zasobów edukacyjnych.

Projekt zakłada m.in., że każda szkoła, która podłączy się do OSE, będzie mogła korzystać z dostępu do Internetu o symetrycznej przepustowości min. 100 Mb/s, szkoły nie będą płacić za usługę dostępu do stron www, koszty zostaną pokryte z budżetu państwa, a za uruchomienie i funkcjonowanie sieci odpowiedzialny będzie Operator OSE. Tę funkcję będzie pełnić Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (NASK). Ponadto operator OSE będzie odpowiedzialny za dostarczenie szkołom usługi dostępu do Internetu wraz z usługą bezpieczeństwa sieciowego i teleinformatycznego. Dodatkowo NASK będzie odpowiedzialny za promowanie zasad bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii oraz udostępnianie narzędzi wspomagających korzystanie z technologii cyfrowych w procesie kształcenia. Do 2020 roku OSE powinno objąć wszystkie szkoły w Polsce. Niewykluczone, że w powiecie sochaczewskim tego typu zmiany nastąpią jednak wcześniej. – Jesteśmy po bardzo dobrym, merytorycznym spotkaniu z ministrem cyfryzacji. Rozmawialiśmy o tym, jak nowoczesne projekty przenieść na grunt powiatu sochaczewskiego. To jest cały szereg działań rządu PiS skierowany na przeniesienie Polski na czwartą rewolucję przemysłową, czyli rewolucję cyfryzacji. Najbliższym efektem dzisiejszego spotkania mogą być mLegtymacje, czyli przeniesienie legitymacji szkolnej na smartfon. Rozmawialiśmy jeszcze o tym, kiedy do wszystkich szkół z powiatu sochaczewskiego może trafić bardzo szybki światłowodowy Internet. Zależy mi na tym, jako posłowi ziemi sochaczewskiej, aby nasz powiat i należące do niego gminy były w pierwszym szeregu tych samorządów, które korzystają z dobrodziejstw rewolucji cyfrowej – mówił zaraz po spotkaniu Maciej Małecki, poseł na Sejm RP. – To jest konkretna szansa na rozwój powiatu i podniesienie wiedzy kwalifikacji mieszkańców, a zwłaszcza młodego pokolenia. Zapewniam, że jako poseł będę czuwał nad tym, abyśmy mogli wykorzystać wszystkie nowinki, które przygotowuje rząd – dodał poseł.

Warto podkreślić, iż władze powiatu są jak najbardziej „za” szybkim wdrożeniem obu projektów. Obecnie trwają rozmowy z dyrektorami powiatowych szkół na temat sposobów realizacji tych zadań, jak i efektów, które one przyniosą.

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie