Strona główna Sochaczew gmina Budżet bez fajerwerków

Budżet bez fajerwerków

626
0
PODZIEL SIĘ

Znany jest już projekt budżetu Sochaczewa na 2019 rok. O tym, czy będzie on obowiązywał w kształcie przedstawionym przez burmistrza, radni zadecydują 28 grudnia podczas sesji Rady Miejskiej.

Jak wynika z przedstawionego radnym dokumentu, przyszłoroczny budżet miasta wyniesie 172 550 433 zł, natomiast zaplanowane wydatki oszacowano na kwotę 169 662 817 zł – w tym majątkowe, czyli inwestycyjne wyniosą – 30 939 380 zł. Oznacza to, że w przyszłym roku miasto będzie posiadało znowu nadwyżkę budżetową w wysokości 2 887 615 zł. Zostanie ona w całości przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów. Miejski samorząd planuje także emisję papierów wartościowych na kwotę 1,5 miliona złotych, pozyskane w ten sposób środki mają być przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Dodajmy, że dochody własne miasta zaplanowano na kwotę 94 022 824 zł. Do tego dojdą subwencje w wysokości 27 602 756 zł oraz 50 924 852 zł dotacji celowych.

Podobnie jak i w poprzednich latach, największe wydatki samorządu Sochaczewa związane będą z prowadzeniem podległych miastu szkół i przedszkoli. Na ten cel w budżecie zarezerwowano kwotę 51 685 735 zł. Z kolei na szeroko pojętą pomoc społeczną zostanie przeznaczonych 10 111 868 zł. Podobnie jak w ubiegłym roku, prawie jedna piąta budżetu, czyli 30 milionów złotych zostanie przeznaczonych na realizacje zaplanowanych na przyszły rok inwestycji.

Nowe autobusy

Jednak w tym przypadku nie mamy co liczyć na spektakularne działania. Przyszły rok to przede wszystkim dokończeniem rozpoczętych inwestycji oraz przygotowanie do tych zaplanowanych, jak na przykład sporządzenie dokumentacji technicznej budowy nowego mostu na Bzurze.

Największym przyszłorocznym wydatkiem inwestycyjnym będzie dokończenie rozpoczętego w tym roku projektu Sochaczewski „Eko-bus”. Na jego realizację miasto planuje przeznaczenie 8 862 240 zł. Środki te zostaną wydatkowane na zakup pięciu nowoczesnych autobusów komunikacji miejskiej, w tym trzech zasilanych energią elektryczną. W ramach projektu zostaną wykonane trzy stanowiska do ładowania autobusów elektrycznych, zakupione 2 biletomaty, 5 tablic informacyjnych oraz uruchomiony system sprzedaży biletów elektronicznych.

Jak wynika z zapisów projektu budżetu, miasto po raz kolejny przymierzy się do budowy nowego amfiteatru. Jeżeli tym razem udałoby się wyłonić wykonawcę inwestycji, amfiteatr zostałby wybudowany do końca 2020 roku.

 Ulice poczekają

W przyszłym roku zakończą się prace związane nie tylko za budową nowej przystani i terenów rekreacyjnych nad Bzurą, ale również te dotyczące zagospodarowania nabrzeża Utraty w Chodakowie.

Miasto planuje również kontynuację prowadzonej od lat akcji „Drogi zamiast błota”. W budżecie zapisano także 370 tys. zł na remonty dróg i parkingów na osiedlu Polna II i Polna V oraz 80 tys. na montaż progów zwalniających w Chodakowie. Kontynuowana ma być przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Warszawskiej. Miasto wzbogaci się m.in. o park linowy, którego budowa będzie kosztowała 500 tys. zł. Z kolei na przebudowę oświetlenia w ciągu ulicy Chopina zarezerwowało 700 tysięcy złotych.

Pewną niespodzianką może być brak w przyszłorocznym budżecie środków na przebudowę miejskich ulic. A te inwestycje były standardem w poprzednich latach. Niewykluczone jednak, że wraz z uruchomieniem przez rząd dodatkowych funduszy na remonty dróg lokalnych takie inwestycje – jak chociażby remont ulicy 15 Sierpnia – pojawią się w budżecie.

Jerzy Szostak