Strona główna Kultura Biały kruk w Muzeum

Biały kruk w Muzeum

568
0
PODZIEL SIĘ

Okazuje się, że w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą   znajduje się nie tylko pamiątki z okresu I oraz II Wojny Światowej. 

W jego zasobach znajduje się także olbrzymia liczba dokumentów, które obecnie, po zakończeniu remontu Muzeum, są dokładnie katalogowane i opracowywane.

I właśnie podczas tych prac pracownicy Muzeum natrafili na pochodzący z pierwszej połowy XVII dokument, który okazał się sensacją. Jest nim drukowany zbiór praw i konstytucji sejmowych, wydanych za panowania czterech królów polskich: Zygmunta Augusta, Stefana Batorego, Zygmunta III Wazy i Władysława IV. Jak wynika z naszych informacji odnaleziony wolumen jest jednym z dwóch zachowanych do naszych czasów tego typu dokumentów.

Te odnalezione w Sochaczewie zszyte są w tzw. „ klocek” i były do niego dołączane w kolejności ich uchwalania przez Sejm. Jak poinformowali nas pracownicy Muzeum, dokumenty znajdujące się w zbiorze drukowane były między innymi w latach 1633, 1637 i 1638, zawierają jednak wydruki wcześniejszych konstytucji sejmowych, począwszy od roku 1569 (pierwszym jest zatwierdzenie Unii Lubelskiej). Zbiór zawiera m.in. postanowienia sejmów dotyczą poborów do wojska, wojen, rozporządzeń administracyjnych, podatków czy poselstw, a także mniejsze decyzje dotyczące poszczególnych województw czy ziem w tym Sochaczewa, któremu poświęcono miejsce w konstytucjach sejmu walnego z roku 1638, gdzie znajduje się „exempt Starosty Sochaczewskiego”.

Dokumenty charakteryzują się językiem staropolskim, przemieszanym ze zwrotami łacińskimi, nie brakuje także całych dokumentów po łacinie. Zastosowano tutaj znany i popularny w XVI i XVII wieku typ czcionki zwanej „szwabachą polską”, która była odmianą pisma gotyckiego.

Cały „klocek” sporządzono w drukarni Andrzeja Piotrowczyka, który w 1609 roku zyskał przywilej drukowania sejmowych konstytucji. Drukarnia została założona w 1576 przez a następnie prowadzona do roku 1675.

MZSiPB/ opr. dot