Strona główna Sochaczew miasto Bez wody nie ma życia

Bez wody nie ma życia

458
0
PODZIEL SIĘ

O wodzie i jej znaczeniu pisaliśmy wielokrotnie. Warto jednak przypominać od czasu do czasu, że tak naprawdę wody zdatnej do picia, tzw. słodkiej, wcale nie ma zbyt dużo. Woda to morza, oceany, jeziora, rzeki i strumienie, a także potoki. Woda leci z chmur, wodę mamy w kranie.

I to powoduje, że wydaje nam się, że jest jej pod dostatkiem. Nic bardziej błędnego. Woda to podstawowy czynnik życia, składnik całego świata zwierzęcego i roślinnego. Bez wody nie ma życia.

 Woda w przyrodzie w stanie naturalnym jest w ciągłym obiegu. Pod wpływem ciepła paruje ze wszystkich wód powierzchniowych, by stworzyć zbiorniki pary wodnej, czyli chmury. Powraca z nich na powierzchnię ziemi w postaci opadów, ale nie wszędzie. Jest wiele takich miejsc, gdzie woda, owszem, odparowuje i to bardzo intensywnie, ale opady to rzadkość. Są też tereny, gdzie nawet nie ma z czego parować, jak choćby obszary pustynne.

Woda to…

W skrócie mówiąc, roztwór substancji nieorganicznych i organicznych. Woda, która jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem, zawiera prawie wszystkie substancje naturalne występujące w skorupie ziemskiej. Niestety coraz częściej trafiają do niej substancje wytwarzane przez człowieka. Podstawowymi składnikami wody są kationy: wapnia Ca2+ sodu Na+ magnezu Mg24″ oraz aniony: węglanowe HCO3-, siarczanowe SO42-, chlorkowe Cl-, a także krzemionka Si02. To, ile czego i w jakich proporcjach znajduje się w wodzie, zależy od składu chemicznego warstw geologicznych, przez które przepływa woda. Jednak na skład wody znaczący wpływ ma działalność człowieka. To już jednak traktujemy w kategorii skażenia.

Problem zanieczyszczenia

Zanieczyszczenie wód stanowi ogromny problem. Wraz ze wzrostem zaludnienia Ziemi i rozwojem przemysłu, rośnie także ilość zanieczyszczeń. Ale nie tylko, bowiem każdy człowiek produkuje odpady rozmaitego pochodzenia. I to one, szczególnie te nieprawidłowo odprowadzane czy utylizowane, wpływają na stan wód.

Głównym źródłem zaopatrzenia ludzi w wodę są wody powierzchniowe – płynące i podziemne. Znacząca, niemal cała ilość wody pobieranej przez człowieka wraca do środowiska Tyle tylko, że to często poważnie je skaża. Rozmaite detergenty, tłuszcze, białka i wiele innych zanieczyszczeń zatruwa wody, a te z kolei mają wyjątkowo negatywny wpływ na zdrowie.

Chrońmy wodę

Wodę chroni przede wszystkim niedopuszczenie do jej zanieczyszczenia. Istotne jest również racjonalne i oszczędne gospodarowanie zasobami wód. Pierzemy, zmywamy, kąpiemy się, sprzątamy – do tego zużywamy wodę. Niektórzy w zdecydowanie nadmiernych ilościach. Często nie zwracamy uwagi na cieknącą spłuczkę w toalecie czy nieszczelny kran.

Wodę chroni też zbiorczy system kanalizacji sanitarnej zakończony profesjonalną oczyszczalnią ścieków. To od jakości stanu środowiska, w którym żyjemy, zależy w dużej mierze jakość wody.

A środowisko doskonale potrafimy zatruwać. Ścieki bytowe wylewane do rowów, lasów, ścieki przemysłowe – z warsztatów, sklepów itp. na pewno zatruwają wodę. Na szczęście takich przypadków jest coraz mniej, szczególnie że samorządy budują zbiorcze kanalizacje i każdy może, a nawet musi w świetle prawa, podłączyć się do niej.

Monika Gadzińska

ZWiK Sochaczew sp. z o.o.