Strona główna Kampinos Zamykają kadencję

Zamykają kadencję

604
0
PODZIEL SIĘ

W gminie Kampinos we wtorek 13 listopada zakończy się kadencja 2014-2018. Radni podsumują swą działalność w tym okresie i dokonają ostatnich korekt w gminnym budżecie. Nowa rada ukonstytuuje się już po 15 listopada. W tym dniu ustawowo w całej Polsce kończy się kadencja samorządów 2014-2018.

Na ostatniej sesji Rady Gminy Kampinos przegłosowana będzie uchwała w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019. Następnie radni dokonają korekty i przesunięć finansowych w bieżącym budżecie gminy oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Ustalą też nowy podatek rolny na przyszły rok. Na koniec wójt przedstawi sprawozdanie z bieżącej działalności urzędu gminy, jak też podsumuje swą pracę w minionej kadencji. Sesję zamknie pożegnanie radnych kończących swą pracę w radzie.

Początek obrad o godz. 17.30 w Sali Kolumnowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kampinosie.

BN