Strona główna Młodzieszyn Zamknęli kadencję

Zamknęli kadencję

539
0
PODZIEL SIĘ

W sali Gminnego Ośrodka Kultury odbyła się 9 listopada ostatnia sesja Rady Gminy Młodzieszyn w kadencji 2014-2018.

Działalność rady podsumowała jej przewodnicząca, Joanna Zimniak. Z kolei swoją minioną kadencję oceniła Monika Pietrzyk, wójt gminy. Na sesji przyjęte zostały uchwały – zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową gminy na lata 2018-2033 oraz bieżąca korekta budżetu na 2018 rok. Radni tez ustalili wysokość ekwiwalentu pieniężnego  dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach. Pierwsza stawka to 20 zł za akcję ratowniczą i 10 zł za szkolenie. Ustalono również miesięczną wysokość diet sołtysów. Radni uchwalili, że będzie to 200 złotych dla każdego sołtysa, niezależnie od udziału w sesjach rady gminy. W części informacyjnej rady gminy oceniona została realizacja zadań oświatowych w roku szkolnym 2017-2018.Przewodnicząca rady oraz wójt dokonali analizy oświadczeń majątkowych, które wszyscy radni wraz z wójtem mieli obowiązek złożyć na koniec kadencji. Komisja Rewizyjna rady gminy przedstawiła sprawozdanie roczne z przeprowadzonych kontroli w 2018 roku.

BN