Strona główna Powiat Wyniki Powiatowego Budżetu Obywatelskiego

Wyniki Powiatowego Budżetu Obywatelskiego

535
0
PODZIEL SIĘ

Poznaliśmy projekty, które zostaną zrealizowane w ramach Powiatowego Budżetu Obywatelskiego w Sochaczewie w 2019 roku. Po przeliczeniu głosów, oddanych przez mieszkańców powiatu sochaczewskiego, do realizacji wyłoniono 3 projekty miękkie oraz 1 projekt twardy.

W dniach 9-30 września 2018 roku mieszkańcy naszego powiatu mogli oddawać głosy na 16 projektów zgłoszonych w ramach PBO. Na liście znalazły się 3 projekty miękkie i 13 twardych. Ustalanie wyników głosowania polegało na zsumowaniu wszystkich ważnych głosów oddanych na każdy projekt. Oddane głosy zostały przeliczone na punkty proporcjonalnie do liczby mieszkańców danej gminy zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/203/2018 z 14 maja 2018 roku.

Oto projekty, które zostaną zrealizowane w ramach PBO w 2019 roku:

Projekty miękkie:

„Język angielski dla każdego” – kurs nauki języka angielskiego dla mieszkańców z terenu powiatu sochaczewskiego. Szacunkowy koszt projektu 50 000 zł brutto. Liczba oddanych głosów to 2 745 tj. 9 696,29 punktów.

„Kino letnie w gminie Nowa Sucha” – kino plenerowe przeznaczone dla wszystkich mieszkańców. Szacunkowy koszt projektu 15 000 zł brutto; liczba oddanych głosów to 995 tj. 4 273,25 punktów.

„Średniowieczne korzenie powiatu sochaczewskiego” – cykl pokazów rycerskich na terenie powiatu sochaczewskiego. Szacunkowy koszt projektu 50 000 zł brutto. Liczba oddanych głosów to 393 tj. 978,51 punktów.

Projekt twardy:

„Modernizacja boiska trawiastego – budowa bieżni, skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy ZS RCKU w Sochaczewie”. Szacunkowy koszt projektu 775 342 zł brutto. Liczba oddanych głosów to 4 626, tj. 15 416,66 punktów.

Pozostałe, twarde zgłoszone projekty do PBO na 2019 r. uzyskały mniejszą liczbę punktów i tym samym nie będą podlegać realizacji. Ich punktacja przedstawia się następująco: ścieżka rowerowa i chodnik w zakresie ul. Głowackiego – 2 634,48 pkt.; modernizacja łazienek szkolnych – ZSO w Sochaczewie – 2 590,96 pkt.; elektroniczna tablica wyników dla KS Promyk Nowa Sucha – 1 180,54 pkt.; remont drogi powiatowej Młodzieszyn – Iłów – 4 188,78 pkt.; chodnik w Brzozowie Starym – 1 357,83 pkt.; przebudowa drogi powiatowej Ćmiszew-Parcel-Rybno – 8 202,78 pkt.; remont parkingów i dróg dojazdowych na terenie ZS CKP w Sochaczewie – 5 854,11 pkt.; przebudowa drogi powiatowej Rokotów, Orłów i Marysinek, gm. Nowa Sucha – 5 332,72 pkt.; przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Miękinki – 3 782,23 pkt.; przebudowa drogi powiatowej w obrębie Lasotka – 4 267,72 pkt.; przebudowa skrzyżowania wraz z budową sygnalizacji świetlnej w miejscowości Żuków – 2 131,31 pkt.; przebudowa drogi pomiędzy ul. Łowicką a obwodnicą Sochaczewa – 1 263,58 pkt.

Przypominamy, iż pula środków w ramach PBO to 1 000.000 zł (projekty miękkie – 200 000 zł, projekty twarde – 800 000 zł). Możliwość oddania głosu na wybrane projekty w ramach PBO spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem. Za pośrednictwem ankiety do głosowania można było oddać maksymalnie 2 głosy. Do Starostwa wpłynęło łącznie 12 181 szt. ankiet do głosowania. Liczba głosów oddanych przez mieszkańców to 19 263, w tym 18 427 to głosy ważne, a 836 to głosy nieważne. Zdecydowana większość mieszkańców oddała głos za pomocą formy papierowej, natomiast w formie elektronicznej oddanych zostało 85 ankiet do głosowania. Najwięcej głosów zostało oddanych w Kancelarii Ogólnej Starostwa (13 474), w Urzędzie Gminy Iłów (1 516) oraz w Urzędzie Gminy Nowa Sucha (1 338).

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułKoncert dla Niepodległej
Następny artykułRodzinne czytanie