Strona główna Powiat Wojewoda sypie kasą

Wojewoda sypie kasą

701
0
PODZIEL SIĘ

Jeżeli nic się nie zmieni, to Starostwo Powiatowe w Sochaczewie może liczyć na rządowe wsparcie zaplanowanych na przyszły rok inwestycji drogowych. Dofinansowanie na ich realizację ma wynieść prawie trzy miliony złotych.

Mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców Sochaczewa i gminy Młodzieszyn. W ubiegłym tygodniu Zdzisław Sipiera – wojewoda mazowiecki, zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie remontu dróg powiatowych z rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” na rok 2019. Wśród zaakceptowanych wniosków znalazły się dwa złożone przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie.

Do przyszłorocznej edycji programu, jak wynika z naszych informacji, zakwalifikowało się 127 inwestycji w tym 37 zgłoszonych przez mazowieckie powiaty. A te mogą liczyć na wsparcie ze strony rządu w wysokości 74 779 636 zł.

Dokończą Trojanowską

Wszystko wskazuje na to, że część tych środków, a dokładnie 2 740 503 zł trafi do powiatowego samorządu, jako dofinansowanie dwóch zaplanowanych inwestycji drogowych.

Pierwsza z nich, opiewająca na łączną kwotę 3 159 897 zł, to trzeci etap przebudowy ulicy Trojanowskiej. Dofinansowanie w tym przypadku – jeżeli zostaną dokonane zmiany w liście rankingowej – wyniesie 50 procent planowanych kosztów, czyli 1 579 945 zł.

Jak poinformowała nas Małgorzata Dębowska – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, projekt zakłada całkowitą przebudowę fragmentu Trojanowskiej od skrzyżowania z ulicą Przylasek do granic miasta. Wymianie ulegnie podbudowa jezdni, co pozwoli na korzystanie z Trojanowskiej przez samochody ciężarowe bez obawy o zniszczenie nawierzchni. Sama jezdnia zostanie poszerzona do 6 metrów. Po jej prawej stronie – jadąc w kierunku Zosina – zostanie wybudowany ciąg pieszo-rowerowy. Natomiast po lewej stronie powstanie pobocze, a obok niego rów odwadniający. Jeżeli starostwo otrzymałoby zapowiadane dofinansowanie, inwestycja rozpoczęłaby się i zakończyła w przyszłym roku.

Chodnik do Młodzieszyna

Także w przyszłym roku, dzięki dofinansowaniu z programu rozwoju infrastruktury drogowej, powiat planuje dokonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3815, czyli trasy łączącej Młodzieszyn z Żukowem.

W tym przypadku koszt inwestycji wyceniono na 2 321 117 złotych, przy dofinansowaniu ze strony rządu w wysokości 1 160 558 złotych. Środki te zostaną przeznaczone na przebudowę 990 metrów trasy, od kościoła w Młodzieszynie w kierunku Żukowa.

Projekt przewiduje wymianę podłoża drogi w najbardziej zniszczonych miejscach. Natomiast sama jezdnia zostanie poszerzona do 5,5 metra. W planach jest również budowa po jednej stronie trasy ciągu pieszo-rowerowego. Z drugiej zaś strony jezdni powstanie pobocze, które będzie graniczyło z nowym rowem melioracyjnym.

Jerzy Szostak

Fot.: Jerzy Szostak