Strona główna Rybno Woda i ścieki po nowemu

Woda i ścieki po nowemu

716
0
PODZIEL SIĘ

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło nowe taryfy za wodę i ścieki dla gminy Rybno. Nowe stawki mają obowiązywać, poczynając od listopada 2018 roku przez 3 lata.

W gminie Rybno uznano, że nie będzie podziału na odbiorców wody. Taką sama cenę zapłacą mieszkańcy domów jednorodzinnych, jak również odbiorcy budynków użyteczności publicznej, właściciele obiektów usługowo-handlowych i przemysłowych. Jednolita cena dla wszystkich dotyczy też odbioru ścieków.

Opłata abonamentowa za wodę dla wszystkich odbiorców to 2,34 zł przez 3 lata. Również cena 1 m3 nie zmieni się w tym okresie i wynosić ma 2,40 zł dla każdego odbiorcy.

Opłata za ścieki przez najbliższe 36 miesięcy wynosić ma 4,50 zł za 1 m3. W gminie Rybno nie przewidziano opłaty abonamentowej za odbiór ścieków.

BN

fot. Pixabay