Strona główna Iłów W gminie dokonała się zmiana

W gminie dokonała się zmiana

891
0
PODZIEL SIĘ

Tak dużych tłumów na sesji Rady Gminy Iłów dawno już nie było. Sala Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie odbywała się inauguracja nowej kadencji 2018-2023 pękała w szwach. Atmosfera była bardzo uroczysta i oficjalnych gości bardzo wielu.

Sesje Rady Gminy Iłów otworzył najstarszy z nowo wybranych radnych – Jakub Zientara, który przedstawił porządek sesji oraz zaproszonych gości. Na sesji byli obecni – ustępujący wójt, Roman Kujawa oraz wójt elekt, Jan Paweł Kraśniewski, który przybył wraz z żoną Jolantą. Wśród oficjalnych gości była Elżbieta Skotnicka, wnuczka generała Stanisława Grzmota – Skotnickiego, bohatera Kampanii Wrześniowej 1939 roku. Na sesji byli obecni wszyscy radni, czy 15 osób, które wygrały w wyborach.

Ślubowali i wybierali

Najważniejszą częścią sesji było zaprzysiężenie radnych. Edward Krakowiak, gminny przewodniczący komisji wyborczej odczytał rotę ślubowania. Po czym radni podchodzili do niego, odbierali akty nominacji i wypowiadali słowa „Ślubuję. Tak mi dopomóż bóg”.

Następnie po wyborze komisji uchwał i skrutacyjnej radni przystąpili do wyboru przewodniczącego Rady. Zgłoszone były dwie kandydatury – Renaty Bartosiak i Sławomira Tomaszewskiego. W głosowaniu radni zdecydowali, że przewodniczącym zostanie drugi z kandydatów. Radny Tomaszewski otrzymał 9 głosów. Natomiast radną Bartosiak poparło 6 osób. Nowy radny od 12 lat pracuje w Agencji restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jest przewodniczącym oddziału powiatowego Mazowieckiej Izby Rolniczej w Sochaczewie i prowadzi działalność gospodarczą.

Następnie Sławomir Tomaszewski poprowadził dalszą część sesji i zarządził przystąpienie do wyboru dwóch wiceprzewodniczących rady. Ze zgłoszonych radnych tylko Przemysław Wasilewski, radny poprzedniej kadencji i lokalny przedsiębiorca, wyraził zgodę na swą kandydaturę na wiceprzewodniczącego. Głosowało za nim 9 radnych, 5 było przeciw, jeden głos był nieważny. Z kolei na drugiego wiceprzewodniczącego zgłoszona została Dorota Bernat. Uzyskała na 10 głosów poparcia. Tylko 5 radnych było przeciwnych jej wyborowi. Radna Bernat równiej kolejny raz została radną gminy Iłów.

Jednego pożegnali, drugiego powitali

 Ostatnim punktem sesji Rady Gminy Iłów było zaprzysiężenie Jana Kraśniewskiego na wójta gminy. Przewodniczący gminnej komisji wyborczej przedstawił rotę ślubowania, którą odczytał nowy wójt. Po zaprzysiężeniu Jan Krasniewski wygłosił parę słów do mieszkańców.

– Do wyborów szliśmy pod różnymi hasłami. Większość z nas postulowała zmiany i przebudowę w gminie. Frekwencja była w tych wyborach bardzo wysoka. W głosowaniu na wójta zarówno w pierwszej, jak i drugiej turze pojawiło się wielu wyborców. Jak zostaną zrealizowane obietnice wyborcze pokaże czas. Ze swej strony deklaruję, że będę starał się ze wszystkimi współpracować, przeprowadzać konsultacje społeczne, by trafnie diagnozować sytuacje. Nie pozostawię bez odpowiedzi żadnej skargi, będę wspierał młodych oraz starał się o środki na inwestycje i inne potrzebne działania. Będę służyć naszej społeczności i zobowiązuję się do sumiennej pracy na jej rzecz – powiedział nowy wójt.

Potem mieszkańcy dziękowali odchodzącemu wójtowi Romanowi Kujawie za sprawowanie w Iłowie przez 5 kadencji urzędu wójta. Kwiaty i życzenia składali mu również radni i współpracownicy z urzędu gminy. Następnie gratulowano wyboru nowemu wójtowi Janowi Kraśniewskiemu, życząc mu dobrej współpracy z innymi samorządowcami na terenie powiatu i województwa mazowieckiego oraz sprostania nowym wyzwaniom i stanowisku. Obu wójtom pobłogosławił, jak również radnym ks. Krzysztof Borucki, proboszcz iłowskiej parafii, życząc sukcesów i zdrowia. Po sesji Jan Kraśniewski zaprosił wszystkich obecnych na wieczór przy kawie i herbacie do pobliskiej Szkoły Podstawowej w Iłowie.

Bogumiła Nowak

Fot. Bogumiła Nowak