Strona główna Kampinos Rozpoczęcie kadencji samorządowej 2018 – 2023

Rozpoczęcie kadencji samorządowej 2018 – 2023

859
0
PODZIEL SIĘ

Złożenie ślubowania i objęcie urzędu przez Wójt Monikę Ciurzyńską oraz objęcie mandatu przez Radnych, a także wybór Prezydium Rady Gminy to główne punkty pierwszej Sesji Rady Gminy nowej kadencji samorządowej. Uroczysta sesja odbyła się 19 listopada w Sali Kolumnowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kampinosie.

Zgodnie z przepisami prawa pierwszą sesję nowej kadencji prowadził Radny Senior, czyli najstarsza osoba wśród radnych. Zaszczyt ten przypadł radnej Bogumile Komorowskiej, która powitała licznie zgromadzonych na poniedziałkowej uroczystości, a następnie realizowała przebieg Sesji, zgodnie z przygotowanym programem.

Najważniejsze punkty uroczystości to: odczytanie i wręczenie przez Mariusza Trzonkowskiego – Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej, Aktu Mianowania na Radnego Gminy Kampinos, odczytanie i wręczenie Monice Ciurzyńskiej Aktu Mianowania na Wójta Gminy Kampinos, złożenie ślubowania przez Radnych oraz przez Wójt Monikę Ciurzyńską, wybór Prezydium nowej Rady Gminy Kampinos – w głosowaniu tajnym radni na Przewodniczącego Rady wybrali Krzysztofa Sucharskiego, zaś na Wiceprzewodniczących wybrani zostali: Marzena Agnieszka Skierkowska oraz Grzegorz Głodek. Miało też miejsce przedstawienie przez Wójt Monikę Ciurzyńską najważniejszych założeń programowych działania samorządu na czas nowej kadencji 2018 – 2023.

Przypomnijmy, że w wyborach samorządowych w dniu 21 października mieszkańcy Gminy Kampinos wybrali nową Radę Gminy Kampinos, w skład której wchodzą: Agata Agnieszka Barcińska, Piotr Bargieł, Jolanta Basiak-Włodarska, Agnieszka Ciurzyńska, Anna Katarzyna Dobrzyńska, Grzegorz Głodek, Bogumiła Komorowska, Bogusława Kurek, Wioletta Anna Pajdak, Grzegorz Karol Perkowski, Marzena Agnieszka Skierkowska, Grzegorz Stasiak, Krzysztof Sucharski, William Francis Didier Tsiomo oraz Ryszard Zdanowski.

UG Kampinos