Strona główna Sochaczew miasto Radni wybrali władze

Radni wybrali władze

875
0
PODZIEL SIĘ

Pierwsza sesja VIII kadencji Rady Miejskiej za nami. Podczas jej trwania radni złożyli ślubowanie oraz wybrali prezydium rady. Ślubowanie złożyły także Piotr Osiecki, który funkcję burmistrza będzie pełnił po raz trzeci.

Pierwszą części, sesji nowej Rady Miejskiej – w której radni złożyli ślubowanie oraz wybrali przewodniczącego rady – poprowadziły Edward Stasiak, radny senior.

Zanim jednak przystąpiono do wyboru prezydium radny Adam Kloch złożył wniosek formalny, aby oprócz przewodniczącego prezydium rady tworzyło również trzech jego zastępców. Jak argumentował – każdy z nich powinien być reprezentantem ugrupowań wchodzących w skład rady. Wniosek ten jednak nie znalazł uznania w oczach radnych. 12 z nich było przeciwko temu a 9 głosowało za wnioskiem radnego Klocha.

Prezydium dla koalicji

 Po odrzuceniu wniosku radnego odbył się wybór przewodniczącego. Zgłoszono dwóch kandydatów. Sławomir Dorywalski zaproponował – Sylwestra Kaczmarka a Zofia DenisiewiczAdama Klocha.

W głosowaniu Kaczmarek otrzymał 12 głosów a Kloch 9. Po wyborze przewodniczącego odbył się wybór jego zastępców, którymi decyzją rady zostali: Edward Stasiak (SFS) i Arkadiusz Karaś (PiS). Co oznacza, że prezydium rady tworzą radni koalicji rządzącej miastem.

Dziękując za wybór Sylwester Kaczmarek stwierdził, że obdarzenie go zaufaniem przez radnych jest dla niego wielkim zobowiązaniem: – Zrobię wszystko, aby nie zawieść zaufania, jakim mnie państwo obdarzyliście. Mam również nadzieję na wspólną z pracę państwem ponad podziałami, na rzecz mieszkańców Sochaczewa – stwierdził Sylwester Kaczmarek.

Sochaczew najważniejszy

 Kolejnym punktem obrad było przedstawienie przez burmistrz Piotra Osieckiego raportu o stanie miasta. A jak zaznaczył Piotr Osiecki jest w bardzo dobrej kondycji zarówno finansowej jak i organizacyjnej. Po przedstawieniu raportu burmistrz złożył ślubowanie.

Dziękując mieszkańcom za obdarzenie go po raz trzeci zaufaniem Piotr Osiecki stwierdził, że Sochaczew jest dla niego najważniejszym miejscem na ziemi i dlatego zrobi wszystko, aby jego mieszkańcy czuli się w nim jak najlepiej. Równocześnie poprosił radnych o pracę na rzecz miasta ponad podziałami.

Bez względu na dzielące nas różnice mamy wspólny cel jest nim Sochaczew i jego mieszkańcy – powiedział Piotr Osiecki. Burmistrz przedstawił radnym także swoich zastępców. Funkcje te nadal będą sprawowali Marek Fergiński i Dariusz Dobrowolski.

Jerzy Szostak