Strona główna Teresin Obradowali ostatni raz

Obradowali ostatni raz

797
0
PODZIEL SIĘ

Rada Gminy Teresin zebrała się 31 października na 59 sesji. Były to ostatnie wspólne obrady w tym samym gronie. W drugiej połowie listopada urzędowanie rozpocznie nowy skład gminnego samorządu. Nowy, to być może za dużo powiedziane, bo zmiana dosięgnie zaledwie czterech radnych. Nie zabrakło wspólnych życzeń i gratulacji, były też łzy wzruszenia, kwiaty i okolicznościowe upominki.

Podczas pożegnalnej sesji najpierw jednak podjęto szereg uchwał. Radni zdecydowali w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego działkę w obrębie SHRO Skotniki, podjęli uchwałę w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Teresin.

Ostatnie decyzje

 Przyjęto gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2019-2024. Ponadto samorządowcy podjęli też uchwały m.in. w sprawie zatwierdzenia przystąpienia Gminy Teresin do realizacji grantu dotyczącego projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, jak również w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2031 oraz w bieżącym budżecie gminy. Kolejne podjęte uchwały dotyczyły kwestii podatkowych, ustalono m.in. przyszłoroczne wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz od środków transportu. Zebrani zapoznali się też z informacją o przebiegu wykonania budżetu gminy Teresin za I półrocze 2018 roku, a także z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Teresin w roku szkolnym 2017/2018.

Podsumowanie kadencji

Po części roboczej przyszedł czas na skromne podsumowanie kadencji. Wójt Marek Olechowski wymienił najważniejsze inwestycje minionego czterolecia, nawiązał do najistotniejszych wydarzeń i uroczystości, realizowanej polityki społecznej i zdrowotnej, działań samorządowych na rzecz integracji lokalnej społeczności, edukacji i sportu. Wspomniał także o nawiązanej w tym okresie międzynarodowej współpracy, jak również o ogólnopolskich nagrodach i odznaczeniach dla Gminy Teresin. Nie da się ukryć, że ostatnie cztery lata to dalszy, prężny rozwój gminy, która dziś wyróżnia Teresin nie tylko na Mazowszu, ale też w Polsce. Nie dziwi zatem fakt, iż w ostatnich wyborach samorządowych Marek Olechowski zyskał ogromne poparcie wśród społeczeństwa.

Wielce wzruszający, a jednocześnie zobowiązujący mnie do dalszej efektywnej pracy jest fakt, iż mimo że byłem jedynym w terenie kandydatem na stanowisko wójta Gminy Teresin, poparliście mnie Państwo tak wielką liczbą głosów. Składam też podziękowania za wybranych do Rady Gminy 13 radnych z mojego komitetu wyborczego „Niezależni plus Zdrowie”. Jestem przekonany, że to pozwoli na dalszy, zrównoważony rozwój naszej gminy, spokojną i kończącą się sukcesami pracę – mówił Olechowski podczas ostatniej listopadowej sesji. – Wielkie dzięki dla wszystkich, którzy w wielu przypadkach, ale zawsze bezinteresownie pomagali naszemu komitetowi, jak i tym, którzy pracowali przy organizacji tych wyborów samorządowych, które w tej formie organizowane były po raz pierwszy. Deklaruję, że Państwa zaufanie i wiarę w słuszny wybór będę zamieniał w czyny, które jeszcze bardziej poprawią naszą codzienność i dobry wizerunek naszej samorządowej i gminnej wspólnoty – dodał wójt.

 Podziękowania i pożegnania

W pierwszej kolejności Marek Olechowski wraz z przewodniczącym Bogdanem Linardem podziękowali za współpracę radnym mijającej kadencji, którzy nie będą już piastować tej funkcji w nadchodzącej, pięcioletniej kadencji. Jako pierwsza gratulacje i podziękowania otrzymała wiceprzewodnicząca Rady Antonina Gigier. Jak sama przyznała: – Teraz czas na zasłużoną emeryturę, mam pomysł na realizację moich marzeń – mówiła.

Radna nie wystartowała w wyborach do Rady Gminy. Starała się jednak, choć bezskutecznie, o mandat radnej powiatowej z listy „Niezależni plus Zdrowie”. W następnej kadencji gminnego samorządu nie zobaczymy też Małgorzaty Matejka z Ludwikowa, której w ostatnich wyborach do Rady Gminy zabrakło zaledwie kilku głosów, aby kontynuować pracę radnej. Na kolejną kadencję mandatu nie otrzymał również Janusz Paradowski, zaś Halina Ziółkowska w ogóle nie wystartowała w tegorocznej rywalizacji na stanowisko radnej.

Przypomnijmy, iż poza wymienioną czwórką, Radę Gminy Teresin w mijającej kadencji reprezentowali Bogdan Linard (przewodniczący), Lech Kaźmierczak (wiceprzewodniczący), Zbigniew Biederka, Joanna Gałecka, Hubert Konecki, Jan Mitrowski, Danuta Olejnik, Ryszard Śliwiński, Jerzy Wójcik, Paweł Wróblewski, Daniel Zdanowski. Wszyscy oni będą tworzyć Radę podczas nadchodzącej pięcioletniej kadencji. Dołączą do nich nowi – Katarzyna Klata, Wioletta Koch, Grzegorz Wychowaniec i Marcin Pietrzak.

Jak będzie wyglądała współpraca? Będziemy przyglądać się temu przez najbliższe pięć lat.

Marcin Odolczyk

Fot. Marcin Odolczyk