Strona główna Rybno Nowa rada już ruszyła

Nowa rada już ruszyła

943
0
PODZIEL SIĘ

W gminie Rybno w środę, 21 listopada odbyła się pierwsza sesja w nowej kadencji 2018-2023. Radni złożyli ślubowania oraz zaprzysiężony została nowy wójt, Damian Jaworski, który na tym stanowisku zastąpił Grzegorza Kropiaka, jednego z najdłużej sprawujących funkcję wójta na terenie powiatu sochaczewskiego.

Sesja w gminie Rybno rozpoczęła się dość nietypowo. Zaraz po jej rozpoczęciu ks. kanonik Mirosław Owczarek, proboszcz miejscowej parafii pobłogosławił obecnych i odmówiono „Ojcze nasz”. Potem zaśpiewany został hymn państwowy, po którym otwarcia obrad dokonała Zuzanna Pawelec, najstarsza radna w nowej radzie. Zgodnie ze zwyczajem praktykowanym w samorządach zaszczyt poprowadzenia pierwszej sesji przed wyborem przewodniczącego rady i zastępcy przypada radnemu seniorowi.

Ślubowanie i pierwsze głosowania

Na pierwszej sesji było 14 radnych z 15 wybranych. Wojewódzki Komisarz Wyborczy poinformował w piśmie do rady o wygaśnięciu mandatu radnego Damiana Jaworskiego, który wybrany został na wójta gminy Rybno. Zgodnie z obowiązującym prawem nie można łączyć stanowiska wójta z funkcją radnego. Do rady wejdzie kolejna osoba z komitetu wyborczego Damiana Jaworskiego, która w głosowaniu zdobyła odpowiednią ilość głosów. Nowy radny zaprzysiężony zostanie na następnej sesji rady gminy.

Nominacje radnym wręczali Zuzanna Pawelec wspierana przez Agnieszkę Zdunek, sekretarza gminy Rybno, która w wyborach była Gminnym Komisarzem Wyborczym.

Po odebraniu nominacji radni złożyli ślubowanie. Radny Mariusz Kęska odczytał rotę ślubowania, a wyczytywani radni mówili – „Ślubuję. Tak mi dopomóż bóg”.

Nowa rada gminy to – Mariusz Kęska, Arkadiusz Drużny, Aneta Monika Słomińska, Zuzanna Pawelec, Sylwia Anna Feliga, Grzegorz Kujawa, Mariola Agnieszka Owczarzak, Beata Elżbieta Gasik, Iwona Brodowska, Tadeusz Widyński, Andrzej Nowak, Anna Mazgaj, Paweł Gołasiewicz, Anna Wiesława Sieradzka.

– Z tą chwilą jesteście państwo pełnoprawnymi radnymi i rozpoczęliście swoją 5-letnią kadencję – podsumowała Agnieszka Zdunek.

Radna Zuzanna Pawelec ogłosiła przystąpienie do wybrania przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy Rybno. Zgodnie z porządkiem obrad miał być dokonany wybór tylko przewodniczącego. Jednak na wniosek radnej Sylwii Feligi radni zgodzili się na wybranie również wiceprzewodniczącego rady.

Zgłoszono tylko jedną kandydaturę i była nią radna Sylwia Feliga. Jest mężatką, współwłaścicielką gospodarstwa rolnego. W radzie gminy już drugą kadencję. Zdobyła 8 głosów za i została przewodniczącą rady gminy. Pięciu radnych było przeciw jej wyborowi. W głosowaniu na wiceprzewodniczącego większością wybrana została Iwona Brodowska. Zdobyła 10 głosów, a jej kontrkandydatka tylko 4. Nowa wiceprzewodnicząca jest niepracującą mężatką, wychowującą dziecko.

 Został zaprzysiężony

Wybory przewodniczącego i jego zastępcy spowodowały, że sesja miała wiele przerw i trwała dość długo. Na sam koniec odbyło się zaprzysiężenie Damiana Jaworskiego na nowego wójta gminy Rybno. Jest on najmłodszym wójtem w historii gminy i obecnie najmłodszym na tym stanowisku na terenie powiatu sochaczewskiego. Zalicza się również do grona najmłodszych wójtów w kraju – ma tylko 28 lat.

– Dziękuje wszystkim, którzy brali udział w wyborach i zaufali mi. Postaram się ze wszystkich sił nie zawieść pokładanych we mnie nadziei. Dziękuję dotychczasowemu, wieloletniemu wójtowi Grzegorzowi Kropiakowi za jego pracę. Deklaruję pracę i współpracę z radą gminy, z gminami ościennymi, z powiatem i miastem Sochaczew. Będę się starał pracować i służyć gminie i jej mieszkańcom najlepiej jak umiem. Stanowisko wójta traktuję jak służbę – powiedział w swoim krótkim wystąpieniu wójt Damian Jaworski.

Na sesji była obecna rodzina nowego wójta – mama, której wręczył kwiaty oraz brat z żoną. Przybyli także licznie mieszkańcy gminy Rybno, którzy po sesji złożyli życzenia nowemu gospodarzowi. Na koniec Damian Jaworski poinformował obecnych o mszy w intencji nowo ukonstytuowanej rady.

Bogumiła Nowak

Fot. Bogumiła Nowak