Strona główna Kultura Koncert dla Niepodległej

Koncert dla Niepodległej

648
0
PODZIEL SIĘ

W kościele parafialnym Matki Bożej Różańcowej w Sochaczewie odbył się w niedzielę, 4 listopada, koncert z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – „Wolność krzyżami się mierzy”. Patronat honorowy nad nim objęli Piotr Osiecki, burmistrz Sochaczewa oraz Piotr Żądło, proboszcz parafii p.w. św. Wawrzyńca. Koncert był dofinansowany przez Urząd Miasta w Sochaczewie.

Prawie dwugodzinny koncert był przeglądem ponad 1000-letniej historii Polski – począwszy od chrztu przyjętego przez Mieszka I, władcę Polan, do czasów współczesnych. Autorem scenariusza był ks. bp. Józef Zawitkowski. W swojej opowieści ilustrowanej pokazem multimedialnym szeroko omówił czasy Mieszka I i Bolesława Chrobrego, pierwszego króla Polski, wraz z chrystianizacją ziem polskich. Potem wśród najważniejszych wydarzeń były bitwa pod Grunwaldem, budowanie wielkiej Polski, bitwa pod Wiedniem oraz rozbiory Polski. Autor podkreślił, że demokracja szlachecka wraz z wolną elekcją, liberum veto oraz samowolą były przyczynami rozbiorów. Zaznaczono walkę o idee ks. Piotra Skargi i Hugo Kołłątaja. Potem nastąpiła ogólna wzmianka o powstaniach niepodległościowych. Zabrakło wspomnienia o Powstaniu Kościuszkowskim, Legionach Jana Henryka Dąbrowskiego i księciu Józefie Poniatowskim. Powstanie Listopadowe i Styczniowego zostało tylko zilustrowane pokazem zdjęć. Wspomniano szerzej o walce dzieci Wrześni o język polski i o słynnym wozie Drzymały w Wielkopolsce.

Choć koncert odnosił się do 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, to o samym 11 Listopada była tylko wzmianka bez zaznaczeniu udziału – Józefa Piłsudskiego, Jana Paderewskiego i Romana Dmowskiego w walkę o niepodległość. Więcej miejsca zajęła tu Bitwa Warszawska ilustrowana zdjęciami z filmu o tym samym tytule, oraz postać ks. Ignacego Skorupki, który zginął pod Ossowem.

Kolejna cześć opowieści, to wybuch II wojny światowej, okupacja, bitwy pod Tobrukiem i Monte Cassino, Powstanie Warszawskie, partyzanci, Katyń, żołnierze wyklęci oraz okres powojenny. Osobny dział to zamordowani księża – Maksymilian Kolbe, Jerzy Popiełuszko oraz ofiarni – zakonnice i zakonnicy na przestrzeni 100 lat. Prezentację zamknęli trzej wielcy polskiego kościoła – prymasi August Hlond I Stefan Wyszyński oraz papież Jan Paweł II, a także podsumowanie wskazujące na centralną pozycję Polski wśród narodów w Europie.

Pieśni religijne oraz patriotyczne zaprezentowały połączone chóry Cantores Cordis lesu ze Skierniewic oraz Towarzystwo Śpiewacze Ziemi Sochaczewskiej pod dyrekcją Ewy Szałapskiej. Śpiewakom akompaniował Piotr Staniak. Szkoda tylko, że przy koncercie na 100-lecie niepodległości zabrakło utworów legionowych i Jana Paderewskiego.

Recytacje wierszy, głównie poetów polskiego romantyzmu oraz okresu 20-lecia międzywojennego, przygotowała młodzież i dzieci z Makowa i Skierniewic pod kierunkiem Renaty Wójcik. Ta prezentacja szczególnie urzekła widzów. Młodzi z zaangażowaniem i pasją deklamowali wiersze znanych poetów, m.in. Mickiewicza, Słowackiego, Pola, Lechonia, Tuwima i Baczyńskiego. Pięknie prezentowały się też dziewczęta z biało-czerwonymi wieńcami na głowach.

Prezentację multimedialną – zdjęcia wraz z fragmentami filmów opracowali i zaprezentowali Adam Stasiak oraz Mirosław Sumiński. Umiejętnie i pięknie połączone zostały zdjęcia prezentujące piękne pejzaże, fragmenty filmów historycznych oraz stare zdjęcia i ryciny. Całość projektu przygotował Eugeniusz Włoczyk. Publiczność nagrodziła wykonawców brawami za udany występ.

Bogumiła Nowak

Fot. Bogumiła Nowak