PODZIEL SIĘ

Dzień 11 listopada, w którym Józef Piłsudski przejął władzę, dla uczczenia powstania suwerennego ośrodka władzy odrodzonej Polski, został w 1937 roku oficjalnie ogłoszony świętem narodowym. Od tego czasu jest jednym z najważniejszych świąt obchodzonych przez Polaków w kraju i za granicą.

Po II Wojnie Światowej władze Polski Ludowej usunęły Święto Niepodległości z kalendarza, ale nie z serc Polaków. Środowiska niepodległościowe nadal obchodziły kolejne rocznice 11 listopada. Dopiero w 1989 roku Sejm IX Kadencji przywrócił Narodowi to święto.

Odzyskanie przez Polskę Niepodległości w 1918 roku było bowiem jednym z najważniejszych wydarzeń w naszej historii. Dlatego jak Polska długa i szeroka świętowano tę wspaniałą rocznicę.

Rok dla Niepodległej

Tak było również w Iłowie. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej dołączyło do szerokiego grona organizatorów wydarzeń rocznicowych. W 2018 roku były to m.in. obchody Dnia Dziecka i Rodzinny Rajd Rowerowy, zawierające elementy upamiętniające 100-lecie niepodległości. Organizowany był również konkurs plastyczny „Biało–Czerwona 100-lecie Odzyskania Niepodległości”.

Ponadto opracowana została rocznicowa publikacja „Iłowskie drogi do niepodległości”, w której zawarte są bohaterskie dokonania kilku pokoleń Polaków urodzonych na Ziemi Iłowskiej, uczestników bitew, powstań, zsyłek, obozów zagłady, więzień oraz tych, którzy na terenie Ziemi Iłowskiej walczyli, doświadczali okrucieństw wojny. Zawiera ona ponadto opis działań realizowanych w celu zachowania pamięci o ludziach i wydarzeniach z naszej lokalnej społeczności, mających związek z obroną i służbą Ojczyźnie na przestrzeni lat.

Kluczowym przedsięwzięciem Roku Jubileuszowego w Iłowie było zbudowanie i odsłonięcie Kolumny Niepodległości, wzorowanej na tej z krakowskiego Wawelu. W sierpniu bieżącego roku została uroczyście odsłonięta i poświęcona.

Iłowskie świętowanie

Właśnie przy Kolumnie Niepodległości, 10 listopada, rozpoczęło się tegoroczne iłowskie świętowanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Poprzedzone było to uroczystą Mszą świętą za Ojczyznę, odprawioną przez proboszcza parafii w Iłowie, księdza Krzysztofa Boruckiego, z udziałem pocztów sztandarowych ze szkół. Kościół parafialny był przepięknie udekorowany. Na ołtarzu były bukiety ze stu białych i stu czerwonych róż.

Przy Kolumnie Niepodległości zebrali się mieszkańcy ziemi iłowskiej, zaproszeni goście. Wartę Honorową pełnili żołnierze z Wojskowej Akademii Technicznej z Warszawy. Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego i Apelu Poległych, proboszcz modlił się za wszystkich, którzy walczyli o Niepodległą Rzeczypospolitą. Liczne delegacje składały kwiaty u stóp Kolumny Niepodległości oraz przy tablicy ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rynku Staromiejskim.

Kolejny punkt uroczystości odbywał się w auli Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie. Tę część uroczystości prowadził Mariusz Ambroziak – wiceprezes Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, oraz Andrzej Ciołkowski – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej. 12 osobom zasłużonym dla Ziemi Iłowskiej wręczono Listy Gratulacyjne oraz pamiątkowe Medale Wdzięczności. Specjalne podziękowanie otrzymał płk. Tadeusz Szczurek – rektor Wojskowej Akademii Technicznej, zaprzyjaźniony z Iłowem, od wielu lat uczestniczący wraz ze swoimi żołnierzami, studentami WAT w uroczystościach patriotycznych w Iłowie.

W dalszej części uroczystości mogliśmy podziwiać wielu wykonawców w repertuarze zarówno patriotycznym, jak i rozrywkowym. Gwiazdą wieczoru była aktorka i piosenkarka Olga Bończyk. Jej piękny występ został nagrodzony owacją na stojąco. Nie obyło się bez bisowania.

Na zakończenie uroczystości organizatorzy, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej i Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, przygotowali dla wszystkich uczestników słodką niespodziankę – ogromny rocznicowy tort.

Na okoliczność Narodowego Święta Niepodległości wydana została również gazeta „Samorządność” oraz pamiątkowe widokówki pod tytułem „Niepodległy Iłów”.

W niedzielę 11 listopada grupa 25 osób, jak co roku od wielu lat, uczestniczyła w Marszu Niepodległości z Iłowa do Słubic, gdzie przy Kopcu Ofiar Powstania Styczniowego złożono kwiaty i zapalono znicze.

Wanda Dragan

Fot. Andrzej Dragan