Strona główna Sochaczew gmina Finał kadencji w cieniu 100-lecia

Finał kadencji w cieniu 100-lecia

818
0
PODZIEL SIĘ

Sesja Rady gminy Sochaczew, która odbyła się 7 listopada była ostatnia w kadencji 2014-2018. Podzielono ją na dwie części, roboczą – zamykającą bieżące rozliczenia finansowe oraz podsumowującą ostatnie wybory samorządowe oraz na część uroczystą w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kątach, gdzie radni spotkali się z mieszkańcami z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

– Ostatnie tygodnie były bardzo trudne dla radnych i dla mnie jako wójta. Mieszkańcy wybierali radnych do gminy, powiatu, sejmiku i wójta. Bardzo oczekiwaliśmy tych wyników. Wszyscy radni z minionej kadencji przeszli do nowej rady. Mnie też obdarzono ponownie zaufaniem. Jestem już szóstą kadencję wójtem. Wielkie podziękowania należą się naszym mieszkańcom, którzy nas poparli – wspomniał Mirosław Orliński, wójt gminy Sochaczew. Jest jednym z najdłużej sprawującym tę funkcję, nie tylko w powiecie sochaczewskim, ale zapewne też w kraju.

Za oddanie głosów dziękował Wojciech Ćwikliński, który ponownie trafił do Rady Powiatu sochaczewskiego. W wyborach otrzymał 1200 głosów, drugi wynik w powiecie.

Korekty i statut

Ostatnie uchwały w kadencji 2014-2018 miały raczej charakter porządkowy i korygujący. Radni podjęli jednogłośnie decyzje w sprawie podatku rolnego. Jest on ustalany według wskaźnika Głównego Urzędu Statystycznego, który wyliczany jest jako średnia cena zboża za kwintal. W tym roku wskaźnik ten wynosił 54,36 zł. Radni mogą tę cenę przyjąć lub ją obniżyć. Zdecydowali, by na potrzeby podatku rolnego było to 50 zł za kwintal.

Radni skorygowali też budżet gminy, a tym samym dokonali przesunięć finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Było to niezbędne, gdyż zmieniło się inwestowanie w ramach Odnawialnych Źródeł Energii. Przewidywano w planach, że inwestycja zakończy się do końca 2018 roku. Jednak było to niemożliwe i gmina Sochaczew, jako lider projektu, zawnioskowała o przedłużenie inwestycji. Taką zgodę otrzymała do końca 2019 roku. To jednak wiąże się ze zmianami w budżecie. I tak 5 145 943 złote przeniesiono na przyszły rok. W tym roku zadania z OZE wykonane zostaną na 980 658 złotych.

Dokonano też przesunięć finansowych na zadania inwestycyjne. Na budowę sieci wodociągowej w Andrzejowie Duranowskim dołożono 54 tysiące złotych i cała inwestycja ma kosztować 94 tysiące złotych. Z kolei w Feliksowie i Orłach Cesinie zdjęto z budowy sieci wodociągowej 7 tysięcy złotych. Teraz ogólny koszt to 10 400 złotych.

Na koniec radni jednogłośnie przyjęli nowy statut gminy, który wprowadza zmiany wymagane prawem. Mieszkańcy według nowego statutu mogą być obecni na sesji, jak dotąd, ale nie mogą zabierać głosu. Zastąpione zostało to możliwością składania swych głosów na piśmie do komisji skarg i wniosków, działającej przy radzie gminy.

Duch w piosence

 Potem radni i sołtysi udali się do SP w Kątach, gdzie zorganizowano spotkanie z mieszkańcami i obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Po wejściu pocztu sztandarowego szkoły i odśpiewaniu hymnu, przedstawiono mieszkańcom radnych i innych gości oficjalnych.

W części artystycznej wystąpiła Sochaczewska Orkiestra Dęta pod dyrekcją Jerzego Wysockiego. Zagrała m.in. „Pierwszą Brygadę”, „Szarą piechotę”, „Czerwone maki”, „Modlitwę Armii Krajowej”, a także wiązankę piosenek żołnierskich.

Po nich na scenie pojawili się uczniowie z SP w Kątach, którzy przygotowali montaż słowno – muzyczny o pieśniach patriotycznych. Przez publicznością wystąpili: Natalia Ptaszek, Klaudia Sikora, Agata Dalicka, Klaudia Modzelewska, Eliza Roszak, Aleksandra Jasińska, Agata Bartosiewicz, Oliwia Olkowicz, Aleksandra Trzaskowska, Wojciech Niemyjski, Maciej Cierplikowski, Dominika Wolińska, Gabriela Walkiewicz, Maciej Baran, Dawid Siekielski, Piotr Owczarek oraz chór szkolny dziewcząt z klasy piątej i szóstej. Wykonali oni m. in. utwory – „Ojczyzno ma”, „Biały Krzyż”. „Gdzie są kwiaty z tamtych lat”, „Ułani chłopcy malowani” i „Pierwszą kadrową”.

W przygotowaniach uczniów wspierali: Ewa Osińska, Malwina Majchrzak, Maja Ryż i Wioletta Przepiórkowska. Wystawę „Sochaczew na starej fotografii” prezentowanej z okazji święta Niepodległości   przygotowały Magdalena Kaźmierczak i Bogumiła Orlińska z Gminnej Biblioteki w Kątach.

Po koncercie zaproszono wszystkich na poczęstunek. Głównym akcentem był jubileuszowy, niepodległościowy tort.

Bogumiła Nowak

Fot. Bogumiła Nowak