Strona główna Kampinos Finał kadencji rady

Finał kadencji rady

575
0
PODZIEL SIĘ

W gminie Kampinos we wtorek 13 listopada zakończyła się kadencja 2014-2018. Radni podsumowali swą działalność w tym okresie i dokonali ostatnich korekt w gminnym budżecie. Nowa rada ukonstytuuje się już po 15 listopada. W tym dniu ustawowo w całej Polsce kończy się kadencja samorządów 2014-2018.

Na ostatniej sesji Rady Gminy Kampinos przegłosowana została uchwała w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019. Następnie radni dokonali korekty i przesunięć finansowych w bieżącym budżecie gminy oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Jednak nie udało się im dokonać podwyżki podatku rolnego na przyszły rok, gdyż było 7 głosów było za zmianą, 7 przeciw, a jeden z radnych był nieobecny. Zmianę podatku przegłosuje już nowa rada gminy Kampinos, wyłoniona w wyborach. Na koniec wójt przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności urzędu gminy, jak też podsumował swą pracę w minionej kadencji. Sesję zamknęło pożegnanie radnych kończących swą pracę w radzie. Ze starej rady zostało tylko 6 radnych. W kadencji 2018-2023 zasiądzie 9 nowych radnych.

BN