Strona główna Sochaczew gmina Duże i małe zmiany

Duże i małe zmiany

669
0
PODZIEL SIĘ

W części gmin powiatu sochaczewskiego wybory całkowicie zmieniły skład rad gminnych. Jednak nie wszędzie zmiany były widoczne i rewolucyjne. W części gmin praktycznie nic się nie zmieniło. Pozostali ci sami radni i ten sam skład prezydium rady.

Gminą, która jest zupełnym ewenementem nie tylko na skalę lokalną, ale też ogólnopolską, jest gmina Sochaczew. Mało gdzie wyborcy byli tak zgodni, że dotychczasowi radni zdobyli stuprocentowe poparcie. Wszyscy byli radni uzyskali większość.

Jesteśmy zadowoleni ze swoich radnych i współpracy z nimi. Więc dlaczego nie mamy na nich głosować – stwierdziła jedna z mieszkanek gminy Sochaczew.

Zgodny wybór

W radzie gminy zmienił się tylko jeden radny. Zbigniew Grabowski, który jest jedynym nowym radnym, wszedł z terenu, gdzie radną była zmarła Jadwiga Wódka. Jej miejsce jako wiceprzewodniczący zajął w nowej radzie Sławomir Zieliński. Drugi wiceprzewodniczący pozostał bez zmian – jest nim kolejną kadencję Magdalena Krajewska. Nie zmienił się też przewodniczący Rady Gminy Sochaczew – Czesław Ćwikliński, określany przez niektórych „żelaznym przewodniczącym”. To dlatego, że swą funkcję pełni już ponad 24 lata. Tym samym jest przewodniczącym o najdłuższym stażu na terenie powiatu sochaczewskiego i jednym z najdłuższych w kraju.

Radni gminy Sochaczew oraz ponownie powołany na to stanowisko wójt Mirosław Orliński, zostali zaprzysiężeni na sesji rady 21 listopada.

W czasie pierwszej sesji nowej kadencji w Nowej Suchej 22 listopada ślubowanie złożyli nowi radni i Maciej Mońka, który swój urząd sprawuje ponownie. Maciej Mońka otrzymał jeden z najlepszych wyników w wyborach na wójta, gdyż miał prawie 70-procentowe poparcie. Podczas sesji inauguracyjnej radni uznali, że funkcję przewodniczącego powinien nadal pełnić radny Mariusz Mikulski. Jego zastępca zostanie wybrany już w trakcie następnej sesji.

Nowi przewodniczący

Natomiast duże zmiany nastąpiły w gminach Młodzieszyn i Brochów. W pierwszej z tych gmin na przewodniczącego rady gminy 20 listopada radni wybrali Sławomira Makowskiego. Jego zastępcami zostali Marek Ciurzyński i Monika Wawrzyńczak.

Na pierwszej sesji w Młodzieszynie, po zaprzysiężeniu radnych, ślubowanie złożyła Monika Pietrzyk, którą mieszkańcy gminy ponownie wybrali na drugą kadencję, na wójta gminy.

Drugi raz z rzędu wójtem będzie też Piotr Szymański, który w wyborach zdobył bardzo dużo głosów, wygrywając już w pierwszej turze. Radni na przewodniczącego rady gminy wybrali Jacka Karasia, a jego zastępcą jest Marcin Nawrocki. Inauguracyjna sesja rady gminy Brochów odbyła się 21 listopada.

Bogumiła Nowak

Fot. Bogumiła Nowak

W gminie Sochaczew nic się nie zmieniło po wyborach