Strona główna Teresin Bez zmian w podatku od nieruchomości

Bez zmian w podatku od nieruchomości

598
0
PODZIEL SIĘ

Na ostatnie sesji Rady Gminy Teresin V kadencji podjęto decyzję na temat przyszłorocznych stawek podatku od nieruchomości. Zgodnie z przyjętą uchwałą stawki te pozostaną na dotychczasowym poziomie. To dobra wiadomość zarówno dla mieszkańców gminy, jak i przedsiębiorców.

Na tym samym poziomie 0,88 zł od 1mkw powierzchni utrzymany został podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków. Od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi, jezior i zbiorników wodnych wciąż zapłacimy 4,54 zł od 1 ha powierzchni.

Na poziomie 0,33 zł od 1mkw powierzchni utrzymano także podatek od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności przez organizacje pożytku publicznego.

Nie zmienia się stawka podatku od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub mieszaną (obejmujące wyłącznie te rodzaje budowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tychże gruntów upłynęły 4 lata, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego) i nadal wynosi 2,98 zł za mkw.

Z kolei stawka od 1mkw powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ponownie oscylować będzie na poziomie 0,73 zł. Jedyna zmiana w porównaniu do roku 2017 dotyczy zwiększenia wysokości podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej i wynosić będzie teraz 23,05 zł od 1mkw powierzchni użytkowej (wzrost o 0,45 zł).

Samorząd gminy Teresin utrzymał na dotychczasowym poziomie stawkę podatku od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym. Za   1mkw powierzchni użytkowej wciąż zapłacimy kwotę 10,59 zł.

Podobna decyzja dotyczy stawki podatku od nieruchomości związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, nadal będzie ona na poziomie 4,61 zł. od 1mkw.

Podatek od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności przez organizacje pożytku publicznego podatek w dalszym ciągu wynosić będzie 5,10 zł od 1mkw powierzchni użytkowej.

Również na dotychczasowym poziomie utrzymana została też stawka podatku od budowli, nadal wynosić będzie 2% ich wartości określonej na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Marcin Odolczyk

fot. Pixabay