Strona główna Nowa Sucha Będzie klub seniora

Będzie klub seniora

590
0
PODZIEL SIĘ

Po wielotygodniowych przygotowaniach gmina Nowa Sucha rozpoczęła realizację projektu konkursowego „Stworzenie miejsca spotkań i świadczeń opiekuńczych w postaci Klubu Seniora dla osób starszych z Gminy Nowa Sucha”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt ten współtworzony jest wraz ze   Stowarzyszeniem Seniorów Gminy Nowa Sucha, a realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 60 osób (46 kobiet, 14 mężczyzn) niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 10 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Nowa Sucha.

Seniorzy mają w ramach projektu otrzymać nieodpłatne wsparcie, zdobyć nowe umiejętności i kompetencje w celu radzenia sobie w życiu codziennym. Projekt zakłada też zwiększenie aktywności fizycznej i psychicznej ludzi starszych zgodnie z ich oczekiwaniami. Dodatkowo planowane jest racjonalne i atrakcyjne zagospodarowanie wolnego czasu seniorów i ich i integracja z środowiskiem lokalnym poprze różnorodne formy zajęć, spotkań i wyjazdów.

Nowo utworzony Klub Seniora będzie miał swoją siedzibę w GOK w Nowej Suchej.

Wartość finansowa projektu to 666 382,11 złotych, w tym kwota dofinansowania to 617 812,11 złotych, czyli jest to prawie 93 procent. Brakujące 7 procent, czyli 48 570 złotych dokłada gmina Nowa Sucha. Za pieniądze otrzymane z dofinansowania i od gminy zostaje wykonana adaptacja pomieszczeń budynku GOK i jego doposażenie, co właśnie się odbywa. Z otrzymanych funduszy finansowana ma być bieżąca działalność Klubu Seniora, przeprowadzenie 732 godzin zajęć, dwa festyny, dwa spływy kajakowe i cztery wieczorki muzyczno-tanecznych.

Projekt realizowany jest od 1 listopada 2018 do 31 października 2020 roku.

– Cieszymy się, że udało nam się pozyskać tak duże dofinansowanie do realizacji projektu na potrzeby seniorów. Sama gmina nie dałaby wygospodarować takiej kwoty dla seniorów. Dzięki temu projektowi zadania będą nie tylko atrakcyjne, ale też na bardzo wysokim poziomie – stwierdził Maciej Mońka, wójt gminy Nowa Sucha.

BN

fot. Pixabay