Strona główna Młodzieszyn Zrobiłam dużo dla Gminy

Zrobiłam dużo dla Gminy

997
0
PODZIEL SIĘ

Rozmowa z Moniką Pietrzyk, wójtem gminy Młodzieszyn

Czy kandyduje Pani na stanowisko wójta w nadchodzących wyborach samorządowych?

Wkrótce spotkamy się przy urnach wyborczych, w celu wyłonienia władz samorządowych naszej gminy, jak również powiatowych i wojewódzkich. Świadoma jestem tego, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na barkach wójta. Chciałabym w tym miejscu podziękować Mieszkańcom gminy – dziękuję za zaufanie, jakim obdarzyliście mnie Państwo w poprzednich wyborach. Tak, będę kandydowała. Mijająca kadencja na stanowisku wójta była dla mnie czasem zbierania doświadczeń oraz wyzwań, by zrealizować swój program wyborczy z 2014 roku. Ufam, że doceniacie Państwo mój wysiłek, aby nasza gmina rozwijała się, a jej mieszkańcy żyli godnie i bezpiecznie. Nie chciałabym zaprzepaścić szans, jakie dzięki pracy mieszkańców Młodzieszyna, Rady Gminy i swojej własnej otwierają się przed naszą społecznością. Mam na myśli nakłady w dziedzinie infrastruktury, kultury i edukacji, stwarzanie nowych miejsc pracy i zainteresowanie gminą inwestorów, działania poczynione w tym kierunku, to przede wszystkim przekształcenie gruntów rolnych pod tereny inwestycyjne.

Dobro naszej małej ojczyzny – Gminy Młodzieszyn, zależy nie tylko od wójta, ale także od Rady Gminy i od samych Mieszkańców

Co udało się Pani osiągnąć w mijającej kadencji, Jak wygląda realizacja programu wyborczego z 2014 roku, o którym Pani wspomniała?

Mogę pochwalić się   działaniami podjętymi w kwestii modernizacji dróg w gminie: Kamion Duży, dawna „pięćdziesiątka”, Witkowice, Młodzieszynek, Radziwiłka, Mistrzewice, Bibiampol, Helenka, Julipol, Droga Kowalskiego, Justynów tzw. Dębówka, Młodzieszyn, Adamowa Góra, Janów, Leontynów, Justynów, Marysin, Nowe Mistrzewice, Januszew, Bieliny, Nowa Wieś, ul. Krucza w Młodzieszynie, drogi osiedlowe w Młodzieszynie czy Olszynki. Dzięki dobrej współpracy ze Starostwem Powiatowym w Sochaczewie udało się doprowadzić do remontu dróg powiatowych – droga w Witkowicach oraz część drogi w Starych Budach. W wyniku moich starań i przy dobrej współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, na DK 50 będą budowane lewoskręty – Kamion Duży, Kamion przy Szkole Podstawowej, DPS, Młodzieszynek, Radziwiłka, obecnie trwa planowany remont tej drogi. Przy wspomnianej drodze krajowej nr 50 częściowo poprawiany jest chodnik, oraz   nowe położono w samym Młodzieszynie i na Juliopolu. Doprowadziłam do termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Kamionie oraz zapewnienia infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Kamiona i sołectw ościennych w postaci placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy wyżej wymienionej szkole. Dzięki moim staraniom wybudowano i wyposażono magazyn przeciwpowodziowy w Kamionie. W Witkowicach doprowadziłam do remontu mostu na Bzurze. Jesteśmy w trakcie zakupu budynku z przeznaczeniem na mieszkania komunalne. W Mistrzewicach wykonano remont wewnątrz i na zewnątrz budynku dawnej szkoły. Wyremontowany został również most i droga w kierunku Brochowa. Doprowadziłam do budowy nowych placów zabaw w Kamionie, Janowie, Juliopolu i Młodzieszynie, także do budowy i modernizacji parkingów przy szkole w Młodzieszynie i Janowie. W Adamowej Górze, Janowie, Kamionie i Młodzieszynie wybudowano siłownie zewnętrzne. Dla OSP Młodzieszyn zakupiono nowy samochód strażacki. OSP w Starych Budach otrzymało gruntownie wyremontowany ciężki wóz bojowy. W ciągu ostatnich czterech lat znacząco doposażyliśmy Ochotnicze Straże Pożarne naszej gminy w sprzęt gaśniczy, ratowniczy i umundurowanie. Dofinansowaliśmy zakup radiowozów skoda yeti i opel corsa dla posterunku policji w Młodzieszynie.   Zmodernizowana została droga na cmentarz w Juliopolu, w bliskich planach jest wyłożenie kostką głównej alei cmentarnej i stworzenie parkingu. W wielu miejscowościach nastąpiła wymiana oświetlenia. Jako były nauczyciel mam osobistą satysfakcję, że podjęta przeze mnie decyzja o włączeniu Gimnazjum do Szkoły Podstawowej, będąca wynikiem reformy oświatowej, sprawiła, że żaden nauczyciel nie stracił pracy. Dzięki projektom rządowym i unijnym, szkoły w Gminie Młodzieszyn doposażone zostały w tablice interaktywne, komputery i wiele pomocy dydaktycznych. W Młodzieszynie wybudowano ścieżkę przyrodniczą. Do Marysina doprowadzono wodociąg. Przygotowano również dokumentację na wodociąg dla Adamowej Góry, Juliopola, Januszewa – Bielin. Dzięki moim staraniom utworzono nową linię autobusową do Sochaczewa, przechodzącą koło szpitala. Podejmowałam szereg działań mających na celu usuwanie azbestu z terenu naszej gminy. Zabiegałam o pozyskanie środków na odnowę cmentarzy wojennych. Udało się przeprowadzić prace konserwatorskie na cmentarzach w Juliopolu, Starych Budach i Janowie, wykonano nową nawierzchnię asfaltową na drodze do cmentarza w Juliopolu.

Jak Pani sama ocenia swoje dokonania?

Uważam, że dla społeczności naszej gminy przez ostatnie cztery lata zrobiłam bardzo dużo. Zapewniam również, że nie zamierzam na tym poprzestać. Zdaję sobie sprawę, że jest jeszcze wiele do zrobienia. Jestem jednak głęboko przekonana, że jeśli Mieszkańcy ponownie obdarzą mnie zaufaniem i postawią na moje doświadczenie, umiejętności i chęć działania, to pozwoli mi to w najbliższym czasie zamknąć rozpoczęte inwestycje i rozpocząć realizację nowych planów. W inicjowanych przeze mnie działaniach kierowałam się dobrem mieszkańców oraz troską o ich bezpieczeństwo. Przedstawiłam pokrótce działania i inwestycje poczynione przez ostatnie cztery lata.

Jakie ma Pani plany na ewentualne kolejne pięć lat działania jako wójt i gospodarz gminy Młodzieszyn?

Jeśli Mieszkańcy gminy Młodzieszyn ponownie obdarzą mnie zaufaniem, to przez kolejne pięć lat planuję m.in. kontynuować rozwój infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem ulicznym, zadbać o to, aby były wykonane lewoskręty na DK50 w kierunku Janowa, kontynuować budowę kanalizacji na terenie naszej gminy, wyposażyć Zakład Komunalny w nowoczesny wóz asenizacyjny oraz sprzęt do utrzymania dróg, sfinalizować budowę obiektów sportowych przy szkołach podstawowych w Młodzieszynie, Janowie i Kamionie.

Na chwilę obecną złożone są wnioski na stadion przy szkole podstawowej w Młodzieszynie i boisko w Kamionie. Prowadzę rozmowy z nowymi inwestorami z sektora logistyki i centrów usługowych. Planuję utworzyć Centrum Społeczne w zmodernizowanej placówce OSP w Młodzieszynie, wniosek o dofinansowanie jest już złożony (m.in. budowa sali kinowej, organizacja warsztatów artystycznych i komputerowych), doposażyć gabinet rehabilitacji w Młodzieszynie,   wspierać gminny klub piłkarski,   otworzyć szkołę średnią z klasami o profilu mundurowym, wybudować strzelnicę, rozwijać program bezpłatnych szczepień dla seniorów, utworzyć trasę turystyczną (Rokicina – Nowa Wieś Radziwiłka – Bieliny – Januszew – Kamion). Dalej będę dbała o drogi powiatowe w Mistrzewicach, Młodzieszyn – Żuków, Janów w kierunku Rybna, w Stefanowie, oraz o dokończenie drogi w Starych Budach i ulicy Wyzwolenia w Młodzieszynie. Będę realizowała wiele innych działań powiązanych z funduszami UE oraz środkami inwestycyjnymi z regionu. Będę dalej starała się dbać o gminę Młodzieszyn, potrzeby i bezpieczeństwo jej mieszkańców.

Dziękuję za rozmowę