Strona główna Kampinos Z gorszych na lepsze

Z gorszych na lepsze

656
0
PODZIEL SIĘ
Trwa na terenie gminy Kampinos sukcesywna wymiana starych, wyeksploatowanych wodomierzy na nowe urządzenia elektroniczne, bardziej precyzyjne i lepszej jakości. Do tej pory wymieniono 119 urządzeń.
Nowe liczniki mają już mieszkańcy Łazów, Woli Pasikońskiej i Strzyżewa. Natomiast pracownicy z referatu inwestycji i gospodarki komunalnej z Urzędu Gminy Kampinos prowadzą dalszą wymianę wodomierzy na terenie Kampinosu i Kampinosu A. Nowe liczniki na wodę docelowo mają znaleźć się we wszystkich gospodarstwach domowych, które chcą korzystać z rozliczenia indywidualnego zużycia wody.
BN

fot. Pixabay