Strona główna Sochaczew miasto Wypowiedzieli wojnę szczurom

Wypowiedzieli wojnę szczurom

672
0
PODZIEL SIĘ

Na terenie Sochaczewa, w okresie od 1 października do 31 grudnia, zostanie przeprowadzona druga w tym roku akcja deratyzacji.

Taki obowiązek wynika z przepisów, według których żyjące w kanałach, piwnicach czy garażach szczury należy regularnie tępić. Właśnie ograniczeniu populacji gryzoni ma służyć ta ogólnomiejska akcja.

Oznacza to, że deratyzacja jest obowiązkowa. Należy ją przeprowadzić na osiedlach mieszkaniowych – tylko w blokach i kamienicach. Deratyzacja prowadzona będzie także w kanałach deszczowych i sanitarnych, na terenie dawnej bazy ZUK, oczyszczalni ścieków oraz w sieciach ciepłowniczych.

Szczególną uwagę należy zwrócić na piwnice, kotłownie, magazyny, zabudowania gospodarcze, strychy, sieć kanalizacyjną oraz inne miejsca, gdzie mogą pojawiać się gryzonie. W miejscach wyłożenia trutki trzeba umieścić ostrzeżenie „uwaga trucizna”, zabezpieczyć ją przed dostępem ptactwa i zwierząt domowych, zadbać też, aby nie miały do niej dostępu dzieci. Należy oczyścić z odpadków i śmieci podwórza, śmietniki, piwnice i strychy, zabezpieczyć artykuły spożywcze i karmę dla zwierząt, aby nie były dostępne dla gryzoni, oraz uniemożliwić gryzoniom dostęp do wody. Po zakończonej akcji należy zebrać i zlikwidować pozostałe trutki.

Jednak same trutki nie pomogą. Aby walka z gryzoniami była skuteczna, musi się także zmienić mentalność niektórych mieszkańców Sochaczewa. A ci nieświadomie je dokarmiają. Otóż szczury do życia potrzebują przestrzeni i pokarmu, który dostarczają im ludzie – dokarmiając inne zwierzęta. Wzrostowi ich populacji sprzyjają także zaśmiecone piwnice i pozostawianie śmieci obok śmietników.

Dopóki nie skończymy z dokarmianiem, to skuteczność deratyzacji, nawet przeprowadzanej dwa razy w roku, będzie mocno ograniczona.

dot

fot. Pixabay