Strona główna Brochów Udowodniłem, że potrafię dbać o gminę i jej mieszkańców

Udowodniłem, że potrafię dbać o gminę i jej mieszkańców

756
0
PODZIEL SIĘ

Rozmowa z Piotrem Szymańskim, wójtem gminy Brochów

 Czy będzie Pan kandydował na funkcję wójta w nadchodzących wyborach samorządowych?

Dziękuję za ogromne zaufanie, jakim obdarzyliście mnie Państwo w poprzednich wyborach. Jestem dumny ze wszystkiego, co mogłem dla Państwa zrobić w mijającej już kadencji. Wszyscy wiemy, że potrzeb jest jeszcze bardzo wiele, dlatego też chciałbym podtrzymać ten wspaniały, zrównoważony rozwój, jakim może w tej chwili pochwalić się nasza gmina. Kandydowanie do samorządu traktuję jak służbę dla mieszkańców, wychodzenie naprzeciw ich potrzebom, aby życie w gminie Brochów było dla wszystkich łatwiejsze, przyjemniejsze – po prostu lepsze. Chcę, aby nasze dzieci miały jak najlepszy start w dorosłe życie, abyśmy my mogli je wspierać; a zarazem rozwijać się zawodowo i efektywnie odpoczywać po ciężkim dniu pracy, a nasi seniorzy, żeby jesień swojego życia spędzili godnie i spokojnie.

Wielkim zaszczytem jest dla mnie bycie gospodarzem naszej gminy i wszystko co robię, jest nakierowane na dobro mieszkańców. Staram się, aby moja służba była kierowana lokalnym patriotyzmem i miłością do miejsca, gdzie przecież sam się urodziłem, wychowałem i gdzie wychowują się także moje dzieci. Ta kadencja dała mi dużo satysfakcji, a niezliczone rozmowy z mieszkańcami pokazały, co jeszcze jest potrzebne, co jeszcze trzeba zrobić. Dlatego też liczę, że obdarzą mnie Państwo swoim zaufaniem na nadchodzącą kadencję, abym mógł dalej odpowiadać na Państwa potrzeby i rozwijać naszą gminę.

Co udało się Panu osiągnąć w tej kadencji?

Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na dotacje, które zdobyłem dla gminy Brochów – to 10 milionów złotych środków z zewnątrz pozwoliło na tak dynamiczny rozwój gminy. Bez tych środków i bez ciężkiej pracy włożonej w ich pozyskanie, z samym „nagim” budżetem niewiele mógłbym zrobić. Gmina ma wiele zadań własnych, które jest zobowiązana finansować z budżetu i tych środków nie można przeznaczyć na inne cele. Tej pracy nie widać na zewnątrz, bo to przede wszystkim praca nad pisaniem wniosków, uzyskiwaniem pozwoleń, walka z dokumentacją, aby mówiąc kolokwialnie, załapać się na listę i pozyskać środki na konkretny cel. Ta praca jest wytężona i okupiona wieloma wyrzeczeniami, dlatego jestem dumny, że udało nam się pozyskać tak wiele środków. Dzięki nim zbudowaliśmy i wyremontowaliśmy wiele dróg i mostów. Dzięki tym środkom powstaną boiska sportowe w naszej gminie, rozwinęliśmy kompleks drogowo-parkingowy przy cmentarzu oraz parking przy bazylice. Dzięki tym środkom powstaje już targowisko gminne, parkingi, Centrum Usług Wspólnych, w którym będzie nowy Urząd Gminy, zielone miejsca odpoczynku dla mieszkańców. Wiele placów zabaw dla dzieci, siłowni zewnętrznych – czego bardzo brakowało na naszym terenie.

Nie mogę zapomnieć o najpotrzebniejszej inwestycji dla wszystkich mieszkańców – Gminne Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne, z rozwiniętą ofertą rehabilitacyjną oraz specjalistami – z czego jestem szczególnie dumny.

18 kilometrów wodociągów, to milowy krok w rozwoju naszej gminy i znacząca poprawa życia dla mieszkańców, którzy tej wody nie mieli. Wiele pieniędzy pozyskaliśmy na podniesienie bezpieczeństwa, choćby poprzez zakup strażackich samochodów bojowych wraz z wyposażeniem. Ktoś może powiedzieć – samochody są tylko dla OSP – otóż Drodzy Państwo one mają za zadanie chronić życie i mienie nas wszystkich, te samochody są dla nas wszystkich.

Również dzięki dotacjom rozwinęliśmy, wyposażyliśmy szkoły i wzbogaciliśmy zajęcia rozwijające naszą młodzież.

Proszę powiedzieć coś na temat budżetu.

Jak już wspomniałem, zdobyliśmy ponad 10   milionów złotych dotacji, które corocznie wpisywane są do budżetu gminy. Niektórzy dziwią się, jak przy naszym budżecie można realizować tak wiele dużych inwestycji, mieszkańcy pytają, skąd bierzemy na to środki. Odpowiedź jest prosta – uczciwe i gospodarne zarządzanie poparte zdobytymi dotacjami. Przy historycznym boomie inwestycyjnym w naszej gminie możemy się pochwalić bardzo dobrą kondycją finansową. Wiąże się ona ze wzrostem naszego budżetu, a przede wszystkim możemy się poszczycić się bardzo niskim poziomem zobowiązań na tle innych gmin. To wszystko powoduje, że gmina Brochów jest przygotowana na kolejne inwestycje w najbliższych latach. Ta duża skala inwestycji w porównaniu z poprzednimi latami sprawia, że jesteśmy wzorem do naśladowania dla sąsiednich gmin.

Jakie ma   Pan plany na ewentualną kolejną kadencję?

Jeżeli chodzi o dalszy rozwój i zarządzanie gminą Brochów, to postaram się nie zawieść zaufania, którym mnie Państwo obdarzają. Moje dalsze dążenia będą nakierowane na coraz większy rozwój Gminnego Ośrodka Zdrowia. Mogę Państwa zapewnić, że najbardziej zależy mi na bezpieczeństwie i zdrowiu naszych mieszkańców, bo jak jest zdrowie i bezpieczeństwo, to wtedy każdy może wiele osiągnąć. Gminne Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne będzie wspólnymi siłami z dr Gersem rozwijane. Postaramy się cały czas poszerzać ofertę medyczną skierowaną do Państwa. Nigdy nie dopuścimy do sytuacji, w której nasi mieszkańcy będą pozbawieni opieki medycznej lub będą musieli za nią płacić. Według mnie wszyscy zasługujemy na godne i bezpieczne życie i ja zamierzam walczyć o to, aby je Państwu zapewnić.

Kolejnym ważnym aspektem, o który będę walczył, to woda dla naszych mieszkańców. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w jakiej postawieni byliby mieszkańcy, którym ktoś proponuje dowóz tej wody, a nie budowę wodociągu. Czysta woda jest podstawową potrzebą życiową nas wszystkich. Chciałbym obalić mit dowożenia wody do mieszkańców. Inwestycja w 18 kilometrów wodociągu to bezpieczny i najkorzystniejszy instrument finansowania, który zapewnia gminie 650 000 złotych zwrotu podatku VAT i zapewni 850 000 złotych umorzenia pożyczki w WFOŚ, co łącznie daje nam kwotę 1 500 000 złotych zwrotu, to blisko 60 procent tzw. dotacji.

Ten instrument finansowy pozwala przede wszystkim na dalszy rozwój wodociągu w miejscowościach: Andrzejów, Sianno, Bieliny, Famułki Brochowskie, Piaski Duchowne, Tułowice, Łasice.

Wiem, jak ważnym aspektem jest rozwój sportu i rekreacji na naszym terenie i aktywizacja naszych mieszkańców, dlatego też będę kontynuował rozwój i budowę infrastruktury sportowej. Chodzi mi tu o boiska, place zabaw, strefy do aktywnego wypoczynku, siłownie zewnętrzne, park linowy, ścieżkę rowerową.

Chciałbym, aby każdy z mieszkańców mógł wybrać dla siebie coś odpowiedniego, coś, co wzbogaci jego aktywny wypoczynek. Chciałbym, aby nasza gmina stała się bardziej atrakcyjna dla mieszkańców, jak również dla osób przyjezdnych.

Podsumowując: Szanowni Państwo, wiem, jak pozyskać środki na rozwój i budowę naszej gminy. Udowodniłem, że potrafię w sposób zrównoważony i odpowiedzialny dysponować budżetem. Chciałbym w kolejnej kadencji również wykorzystać swoją wiedzę i zapewnić Państwu bezpieczeństwo zrównoważonego rozwoju gminy Brochów nakierowanego na zaspokojenie Państwa potrzeb.

Dziękuję za rozmowę.