Strona główna Wyszogród Spadło zadłużenie

Spadło zadłużenie

611
0
PODZIEL SIĘ

Mijająca kadencja dla Gminy i Miasta Wyszogród była korzystna pod względem finansowym. Poprawiła się wypłacalność samorządu i spłacono prawie 3 miliony złotych długu.

– Nasza gmina oprócz obligatoryjnych zadań dla jednostki samorządu terytorialnego w miarę posiadanych środków realizowała inne stawiane sobie cele, proponowane i akceptowane przez Radę Gminy. Ponadto w omawianym okresie: od początku 2015 roku do chwili obecnej gmina nie korzystała z żadnych kredytów w rachunku bieżącym, ani nie zaciągnęła nowych krótko- i długoterminowych zobowiązań finansowych. Dzięki tej oszczędnej polityce finansowej można stwierdzić, że na przestrzeni ostatnich 3,5 roku gminne finanse uległy znacznej poprawie, a zadłużenie w widoczny sposób się zmniejszyło – stwierdził Jan Boszko, burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród już w połowie 2018 roku.

Gmina po wyborach w 2014 roku rozpoczynała kadencję z zadłużeniem 12 498 817,06 złotych. Obecnie przewidywany stan zadłużenia na koniec 2018 roku ma wynieść – 9 515 924 złotych. Spadek zadłużenia wyniesie 23,87 procenta w stosunku do początkowego budżetu.

Łącznie suma spłaconego zadłużenia w latach 2015 – 2018 wyniesie 2 982 893,06 złotych. To bardzo dobry wynik dla nas, dobrze rokujący na przyszłość. Cały czas zmierzaliśmy do poprawy kondycji finansowej naszej gminy – dodał burmistrz Wyszogrodu.

BN