Strona główna Nowa Sucha Skorygowali statut i uchwały

Skorygowali statut i uchwały

620
0
PODZIEL SIĘ

Radni na ostatniej sesji Rady Gminy Nowa Sucha, 28 września, skupili się głównie na zmianach prawnych i dostosowaniu przepisów do obowiązujących ustaw. W trakcie obrad radni zrezygnowali z długoterminowej pożyczki na inwestycję wodociągową oraz podjęli decyzję o liczbie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i miejscach jego podawania.

Konieczne było dostosowanie statutu naszej gminy do najnowszych wymogów prawa. Nowe prawo dotyczące samorządów wprowadza obywatelską inicjatywę ustawodawczą. Polega to na tym, że każdy mieszkaniec gminy może zgłosić swoją propozycję. To z kolei narzuca na gminę obowiązek stworzenia komisji uchwał i wniosków, która powinna rejestrować wszystkie zgłoszone propozycje i je poddawać pod dyskusję i głosowanie. Do naszego statutu wprowadziliśmy te zapisy wymagane prawem – mówi Maciej Mońka, wójt gminy Nowa Sucha.

Radni przyjęli zgłoszoną korektę w budżecie i w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zmiany wynikają z napływających rozliczeń dotacji, dodatkowo przyznanych gminie dodatkowych funduszy na oświatę oraz przeprowadzenie wyborów.

Radni zdecydowali też o uchyleniu uchwały z czerwca tego roku, a dotyczącej zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pożyczka ta zaplanowana była przez Urząd Gminy na sfinansowanie przebudowy wodociągów.

– Co roku Fundusz planuje takie możliwości zaciągania pożyczek pod inwestycje wodociągowe. W związku z tym staraliśmy się wnioskować o takie środki. W tym roku Fundusz nie ogłosił, że jest możliwość skorzystania, więc radni uchylili uchwałę. Jednak, jeśli w przyszłym roku będzie taka możliwość, to zapewne radni zaplanują pożyczkę na inwestowanie w wodociągi – dodał wójt.

Na koniec sesji radni zdecydowali o ustaleniu limitów sprzedaży alkoholu. W gminie jest 11 sklepów. Limit zezwoleń określono na 15 punktów. Z kolei obiekty gastronomiczne, gdzie można sprzedawać alkohol, są tylko dwa. Limit podniesiono do 5. Na terenie gminy nie było i nie ma nocnej sprzedaży alkoholu. Utrzymano też dotychczasowe zasady podawania alkoholu w trakcie imprez publicznych.

BN

Fot. Bogumiła Nowak