Strona główna Porady prawne Skarga w sprawie danych osobowych

Skarga w sprawie danych osobowych

769
0
PODZIEL SIĘ

Mam podejrzenie, że moje dane osobowe wyciekły z jednej z firm. Zastanawiam się, czy nie złożyć skargi do Inspektora Danych Osobowych. Jak mogę to zrobić?

Piotr H.

Od bieżącego roku Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zastąpiony został przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku naruszenia przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Może Pan złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Każda skarga złożona do Prezesa Urzędu musi zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego skargę, własnoręczny podpis, wskazanie podmiotu, na który składana jest skarga (pełną nazwę/imię i nazwisko oraz adres siedziby/zamieszkania), dokładny opis naruszenia, żądanie tj. wskazanie, podjęcia jakich działań składający oczekuje od organu (np. usunięcia danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, itd.).

Skargę można złożyć również drogą elektroniczną. Musi ona oprócz wyżej wskazanych wymogów być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniona w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej, a także zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Kalina Kisiel-Bartoszewicz

radca prawny, kom.500-020-048

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułZupa z krewetkami
Następny artykułCzas podsumowań i planów