Strona główna Teresin Seniorzy wnioskują do wójta

Seniorzy wnioskują do wójta

558
0
PODZIEL SIĘ

Założeniem teresińskiej Rady Seniorów jest podejmowanie działań integrujących środowisko osób starszych oraz zmierzające do wzmocnienia udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej na terenie Teresina i okolic.

Zwiększająca się liczba aktywnych społecznie osób starszych na różnych polach działania jest najlepszym uzasadnieniem powołanej na początku roku przez wójta Marka Olechowskiego instytucji. Utworzenie seniorskiej Rady ma służyć skuteczniejszej prezentacji oczekiwań i potrzeb starszych mieszkańców gminy wobec lokalnych samorządowców. Listę swoich pomysłów seniorzy złożyli do wójta, podejmując taką decyzję podczas sesji Rady Seniorów, która odbyła się w Teresinie, 27 września. Wnioskując do władz o uwzględnienie przy konstruowaniu projektu budżetu gminy na przyszły rok – oczywiście w miarę możliwości finansowych – kilku przedsięwzięć.

Wśród oficjalnie zgłoszonych propozycji znalazła się prośba o urządzenie gabinetu rehabilitacji w nowym budynku na stadionie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy Alei XX-lecia z możliwością nieodpłatnego korzystania z zabiegów przez mieszkańców gminy Teresin z grupy wiekowej seniorów. Zasugerowali też rozważenie możliwości wnioskowania o środki zewnętrzne na wyposażenie gabinetu, dostępne w ramach uruchamianych programów zdrowotnych. Ponadto na liście propozycji znaleźć możemy: podjęcie działań w celu poprawy dostępności mieszkańców gminy Teresin do bezpłatnych porad lekarzy specjalistów – przede wszystkim kardiologa, neurologa, ortopedy czy okulisty – wybudowanie ścieżek rowerowych przy najbardziej ruchliwych ulicach Teresina i Paprotni, czy też dostawienie do istniejących sołeckich tablic ogłoszeniowych tablic ogólnodostępnych dla wszystkich, którzy chcą zamieścić tam informacje i ogłoszenia.

Seniorzy zwracają też uwagę na niedostateczną ilość koszy na śmieci. We wniosku znalazła się również propozycja wygospodarowania miejsca dla spotkań seniorów, najlepiej kilkuosobowej sali w budynku zmodernizowanego dworca PKP, ale też dużego pomieszczenia w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Teresinie. Proszą też o możliwość zorganizowania przy Szkole Podstawowej w Paprotni ogólnodostępnego boiska sportowego, zaś wzbudzającym szczególne zainteresowanie pomysłem jest ten dotyczący wybudowania dwóch tężni. Jednej w Teresinie, druga stanąć miałaby w Paprotni.

To nie koniec, bowiem podczas sesji członkowie Rady Seniorów zwracali uwagę na potrzebę ustawienia w pobliżu dworca PKP stojaków na rowery oraz oznakowania miejsca do tymczasowego postoju samochodów. Padła też propozycja dotycząca ponowienia prób przejęcia od Lasów Państwowych terenu przy zbiegu ulic Szymanowskiej i Al. XX-lecia w Teresinie. Teraz do ich sugestii odnieść ma się wójt gminy Marek Olechowski, który zapewne przedstawi wniosek seniorów Radzie Gminy. Czy wnioskowane przedsięwzięcia mają szansę realizacji, czy spotkają się z pozytywną opinią gminnych władz samorządowych i w budżecie na rok 2019 zostaną zaplanowane środki na ich realizację? O tym przekonamy się zapewne już wkrótce.

Przypomnijmy, Radę Seniorów Gminy Teresin tworzą: Tadeusz Koryś jako przewodniczący, jego zastępca Bożena Dentko, a także Henryka Jaworska, Ewa Lewandowska, Krystyna Radkowska, Wiesława Szymańska, Teresa Zdanowicz, Zdzisław Goszcz, Jan Pyzik i Ryszard Wielogórski.

Marcin Odolczyk