Strona główna Powiat Prace na powiatowych drogach

Prace na powiatowych drogach

903
0
PODZIEL SIĘ

Ku końcowi zbliżają się tegoroczne prace budowalne na powiatowych drogach. Z kolei, na niektórych z nich roboty weszły w bardzo zaawansowany etap. Starosta sochaczewski Jolanta Gonta osobiście odwiedza miejsca realizowanych inwestycji, nadzorując ich przebieg.

Tak było m.in. w Iłowie. Trwa tam przebudowa drogi Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice – ul. Wyzwolenia. To inwestycja, o którą u władz powiatowych od dłuższego czasu szczególnie zabiegał Jan Kraśniewski, a także radne Iłowa – Dorota Bernat i Renata Bartosiak. Oni również towarzyszyli staroście podczas wizytacji na miejscu przebudowy, potwierdzając troskę o należyte jej wykonanie.

Wspólne inwestycje

Z kolei warto podkreślić, iż urzędujący dotychczas wójt gminy Iłów początkowo nie wykazywał szczególnego zainteresowania dofinansowaniem tegoż zadania, co znacząco utrudniało rozpoczęcie przez powiat modernizacji ważnej drogi.

Jednak wobec dużego zainteresowania i próśb ze strony mieszkańców postanowił w końcu przekazać środki na ten cel. Wreszcie więc mogła ruszyć przebudowa drogi powiatowej na odcinku 0,4 km. Zakres robót obejmuje m.in. wykonanie jezdni o szerokości 6 m, budowę chodnika oraz zjazdów. Inwestycja, wliczając również dokumentację projektową, kosztuje ok. 620 tys. zł, finansowana jest po połowie z budżetu powiatu oraz iłowskiej gminy. Wykonawcą robót jest firma „Drog-Bet” z Sochaczewa.

Dobiega końca przebudowa drogi powiatowej Gradów-Jeżówka w gminie Sochaczew na odcinku ok. 0,8 km. Droga staje się nie tylko bezpieczniejsza, ale zdecydowanie poprawi się komfort korzystających z niej kierowców. Zadowoleni będą też zapewne piesi, bowiem wzdłuż drogi powstał chodnik. Ponadto droga została poszerzona i wzmocniona, wykonano rowy przydrożne, zabezpieczono urządzenia infrastruktury podziemnej, dokonano budowy i przebudowy zjazdów, przebudowano też skrzyżowania z drogami niższej kategorii.

Wykonawcą zadania za kwotę ponad 929 tys. zł jest sochaczewska firma „Drog-Bet”. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Powiatu Sochaczewskiego oraz Gminy Sochaczew .

Powiat z miastem

Trwają też zaawansowane prace w ramach kolejnego etapu przebudowy ulic: Towarowej, Ks. Janusza i Sienkiewicza w Sochaczewie. Koszt inwestycji, którą wykonuje firma „Strabag” z Pruszkowa, to blisko 5 mln zł. Środki na ten cel pochodzą z budżetu powiatu, miasta, a także z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Trzy drogi powiatowe przebudowywane na łącznym odcinku o długości 911 m. Modernizacji ulega też kanalizacja deszczowa. Prace obejmują ponadto przebudowę chodników, skrzyżowań i zjazdów do posesji. Powstają jednostronne ścieżki pieszo-rowerowe, zatoki postojowe, w tym dla autokarów.

Inwestycja, pn. „Przebudowa dróg powiatowych: ul. Towarowej, ul. Sienkiewicza i ul. Księcia Janusza w Sochaczewie wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej”, potwierdza dobrą współpracę pomiędzy powiatem a miastem, dzięki której udaje się realizować wiele zadań służących mieszkańcom nie tylko Sochaczewa.

Przypomnijmy, że na terenie miasta trwa również intensywna przebudowa II odcinka ulicy Trojanowskiej. To miejsko-powiatowe zadanie wsparte jest również środkami rządowymi w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Łączny koszt realizacji to ponad 6,1 mln zł. Drogę pokrył już asfalt i niebawem to szlagierowe zadanie zostanie ukończone.

W ramach środków przewidzianych na remonty dróg wykonano również wymianę warstwy ścieralnej w ciągu ulicy Ziemowita w Sochaczewie.

Podczas sezonu inwestycyjnego samorząd powiatowy we współpracy z poszczególnymi gminami prowadził i nadal prowadzi wiele innych inwestycji, także w zakresie przebudowy i budowy infrastruktury chodnikowej.

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie