Strona główna Powiat Ponad 42 miliony złotych na aktywizację bezrobotnych

Ponad 42 miliony złotych na aktywizację bezrobotnych

572
0
PODZIEL SIĘ

 

Ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w tej kadencji samorządu powiatowego odbyło się w miniony czwartek, 27 września.   Tradycyjnie spotkaniu przewodniczył Tadeusz Głuchowski, wicestarosta.

Spotkanie rozpoczęło się nietypowo, bo od skierowania podziękowań dla pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie za dotychczasową, wieloletnią współpracę. Otóż, Hanna Kaźmierczak, kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej przy Powiatowym Urzędzie Pracy, po przepracowaniu 42 lat pracy, w tym w większości w obecnej placówce, postanowiła odejść na zasłużoną emeryturę. Stąd też skierowano do pani Hanny pisemne podziękowania, były kwiaty i symboliczny prezent. Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy podziękowali jej za bardzo dobrą współpracę, profesjonalizm w wykonywaniu zadań, operatywność. Nie zabrakło też życzeń na dalszą drogę życia.

 Bezrobocie spada

Po miłym akcencie przystąpiono do realizacji kolejnych punktów posiedzenia PRRP. Zdecydowano o przesunięciu środków Funduszu Pracy przyznawanych decyzjami MRPiPS na realizację aktywnych form w 2018 roku. I tak, zwiększono środki na bony na zasiedlenie, na studia podyplomowe oraz na roboty publiczne. Natomiast zmniejszono środki ze względu na małe zainteresowanie takimi formami aktywizacji jak: prace interwencyjne, staże, refundacja kosztów wyposażenia, doposażenia stanowiska pracy. Ponadto, zmniejszono środki na aktywizację zawodową osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia.

Omówiono także sytuację na rynku pracy. Dyrektor PUP Krzysztof Wasilewski wskazał na spadające bezrobocie w naszym powiecie, podkreślając, że aktualnie mamy najniższe od 20 lat. – Jesteśmy na poziomie krajowym, jeśli chodzi o wskaźnik bezrobocia – mówił. W czerwcu tego roku wynosił on 6,1 procenta, a dla przykładu na koniec 2017 roku – 6,7 procenta.

Miliony na aktywizację

Członkom Rady przedstawiono też tabele pokazujące środki pozyskane i wydatkowane w latach 2015-2018. Na przestrzeni ostatnich 4 lat poprzez Krajowy Fundusz Szkoleniowy, Fundusz Pracy i środki unijne udało się pozyskać łącznie 42 143 900 zł. Jeśli chodzi o ilość osób aktywizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie w analogicznym okresie poprzez m.in. staże, szkolenia, dotacje, roboty publiczne, dofinansowanie zatrudnienia, prace interwencyjne czy bony na zasiedlenia, udało się pomóc aż 3111 osobom.

Przypomnijmy, Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym starosty sochaczewskiego w sprawach polityki rynku pracy. Rada Rynku Pracy kończy swą kadencję wiosną przyszłego roku, jej kadencja trwa 4 lata. Posiedzenia odbywają się raz na kwartał, najczęściej w urzędzie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie