Strona główna Wyszogród Miejskie inwestycje na finiszu

Miejskie inwestycje na finiszu

697
0
PODZIEL SIĘ

Przed końcem roku zakończą się największe tegoroczne inwestycje w Wyszogrodzie. Ostatni rok w kadencji 2014 -2018 upłynął pod znakiem inwestycji drogowych i remontów. Część, jeśli chodzi o drogi, ruszy dopiero z 2019 rokiem.

Jednak od strony dokumentacyjnej i projektowej inwestycje te są już niemal dopięte na ostatni guzik.

Pomimo tego że prowadzimy bardzo oszczędną gospodarkę finansową, to staramy się realizować sukcesywnie najpilniejsze zadania. Robiliśmy małymi krokami kolejne przedsięwzięcia i spłacamy zadłużenie. Na razie zakończono prace związane z wymianą chodników na ul. Płockiej. Ciąg dalszy prac na ulic Płockiej oraz Przechodniej nastąpi w przyszłym roku – mówi Jan Boszko, burmistrz Wyszogrodu.

Stawiają na remonty

Naprawy, modernizacje i remonty są głównymi zadaniami inwestycyjnymi, zarówno w mieście, jak i w gminie. Artur Kaźmierczak, kierownik referatu infrastruktury, inwestycji, spraw komunalnych oraz planowania i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta w Wyszogrodzie wspomina, że te działania może niezbyt spektakularne i duże, ale poprawiają jakość życia mieszkańców. Są również najbardziej przez nich pożądane.

Na finiszu są już dwie inwestycje. Pierwsza to remont elewacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszogrodzie, współfinansowany ze środków województwa mazowieckiego przeznaczonych na mazowieckie strażnice OSP. To jednak dopiero pierwszy etap remontu, w którym zabezpieczono stronę północno-wschodnią budynku. Od strony południowej i zachodniej strażnica będzie remontowana w przyszłym roku – o ile uda się uzyskać potrzebne fundusze i dotacje. Obecny koszt wyniósł 28,5 tys. złotych, przy dotacji sięgającej prawie 24 tys. złotych.

Drugą inwestycją, także wykonaną przy wsparciu z budżetu województwa mazowieckiego, była modernizacja Miejsko-Gminnej Hali Sportowej w Wyszogrodzie. Wykorzystano tu pulę dofinansowywania na obiekty sportowe. Zakończyły się już przebudowy szatni na saunę, ocieplenia, wymiana oświetlenia oraz stolarki okiennej i drzwiowej wraz z zakupem i montażem kotar.

– Wszystko jest już gotowe i zajęcia na hali już są prowadzone. Odbiór techniczny po remoncie już się odbył – mówi Jakub Sidor, kierownik Miejsko-Gminnej Hali Sportowej w Wyszogrodzie.

Całkowity koszt tego zadania to prawie 106 tys. złotych, w tym dofinansowanie ponad 79,4 tys. złotych.

Aktywność na czasie

Pomysłem, który z sukcesem jest ostatnio realizowany, to program budowy Otwartej Strefy Aktywności. W ramach niego zagospodarowano skwer na skrzyżowaniu ulic Płockiej i Wąskiej w Wyszogrodzie. Urząd skorzystał tu z dotacji Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na Małą Infrastrukturę Sportowo-Rekreacyjną o charakterze wielopokoleniowym. Inwestycja powstała za 47 tys. złotych, w tym prawie 22 tys. to dotacja. Z tych pieniędzy wybudowano siłownię zewnętrzną do uprawiania fitnessu oraz postawiono urządzenia do strefy relaksu i mini plac zabaw dla dzieci.

Druga siłownia pod chmurką powstaje przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie. Zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie Mecenasów Sportu przy wsparciu Gminy i Miasta Wyszogród, która opracowała wniosek grantowy. Teraz urząd koordynuje prace i rozliczenie projektu. Koszt całości to 38,4 tys. zł złotych. Urząd gminy i miasta daje tylko prawie 2 tys. złotych. Z tych pieniędzy powstaje 6 dwustanowiskowych urządzeń do ćwiczeń siłowych na świeżym powietrzu.

Na etapie projektów

Końca dobiegają prace projektowe i geodezyjne w sprawie modernizacji drogi gminnej: ulica Czerwińska – Rybaki w Wyszogrodzie. Ulica ta jest zbyt wąska i wymaga poszerzenia, aby spełniała obowiązujące normy techniczne. Koniecznością jest nowy podział geodezyjny działek przylegających do drogi, aby była możliwość poszerzenia pasa drogowego.

Właściciele gruntów przyległych do drogi dostaną odszkodowania za oddanie gruntów na poszerzenie trasy. Prace dokumentacyjne mają zamknąć się na koniec roku, a koszt tych działań skalkulowano na 50 tys. złotych.

Natomiast 17 tys. złotych ma kosztować opracowanie dokumentacji budowlano-technicznej wraz z opracowaniem nowej organizacji ruchu dotyczącej budowy lewoskrętu na drodze krajowej nr 50, przy stacji LPG w mieście w Wyszogrodzie. Na podstawie porozumienia z Główną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Urząd Gminy i Miasta Wyszogród opracowuje dokumentację budowlano-technicznej i projekt zmiany stałej organizacji ruchu. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, dokumentacja zostanie przekazana do GDDKiA, a ta rozpocznie inwestycję. Jednak oba zadania drogowe będą wykonywane na wiosnę 2019 roku.

Bogumiła Nowak

Fot. UGiM Wyszogród