Strona główna Sochaczew miasto Kanalizowanie Sochaczewa w pigułce

Kanalizowanie Sochaczewa w pigułce

655
0
PODZIEL SIĘ

Żyjemy w czasach, gdy standardem jest nie tylko dostęp do zdrowej, czystej wody pitnej, ale też i bezpieczne, zgodne z prawem odprowadzanie ścieków. Prowadzone w ostatnich latach inwestycje sprawiły, że spełniamy wymogi zapisów prawa unijnego, ale też i krajowego. Początkowe utrudnienia przy prowadzonych pracach, szybko rekompensowała możliwość korzystania z systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Kolejne etapy kanalizowania Sochaczewa możliwe były w miarę pozyskiwania środków zewnętrznych. Były to inwestycje trudne i niewdzięczne, bo niewidoczne na pierwszy rzut oka. Za to niezbędne, jeśli chcemy pretendować do grona miast przyjaznych środowisku. Wszystkie działania Miasta Sochaczew i ZWiK-Sochaczew prowadzą do tego, by nie tylko obecne, ale i przyszłe pokolenia żyły w czystym środowisku.

Prawie 100 km kanalizacji

W roku 2010 podpisana została umowa między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji. Dotyczyła ona finansowania projektu pod nazwą „Poprawa Gospodarki Wodno – Ściekowej miasta Sochaczew – Etap I” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Realizacja inwestycji objęła remont i rozbudowę Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, rozbudowę kanalizacji sanitarnej na osiedlach Rozlazłów i Karwowo (41,201 km sieci kanalizacji, w tym 11 przepompowni i 3 tłocznie), na osiedlach Wypalenisko cz. Północna i Chodaków (51 km sieci, w tym 24 przepompownie i 4 tłocznie), modernizację kanalizacji sanitarnej w centrum Sochaczewa (3,4 km).

Żyrardowska i nie tylko

W styczniu 2015 roku Prezes Zarządu Stanisław Grażka, działający w imieniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o. o. podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinasowanie na budowę kanalizacji sanitarnej o długości ponad 2,6 km na osiedlu Żyrardowska. Tym samym mogła rozpocząć się realizacja projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew – etap II (część I)”.

Kolejni mieszkańcy Sochaczewa otrzymali możliwość odprowadzania nieczystości bytowych do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Trojanowskiej. W ramach projektu powstała sieć kanalizacji sanitarnej w osiedlu Żyrardowska, o łącznej długości 2,5 km oraz trzy sieciowe przepompownie ścieków. Sieć kanalizacji sanitarnej została wybudowana w rejonie ulic: Spartańskiej, Gwardyjskiej, Żyrardowskiej oraz Osiedla Kolejowego. Poza tym, w ramach projektu wykonane zostały inne prace: remont reaktora biologicznego zlokalizowanego w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sochaczewie polegający na wymianie rusztu napowietrzającego i wykonaniu nowych izolacji wewnątrz zbiornika, budowa i przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami oraz renowacja kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica, przebudowa przepompowni ścieków w ul. Bojowników dla potrzeb budowy sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Żyrardowska wraz z doposażeniem przepompowni ścieków w ul. Warszawskiej i ul. Toruńskiej. Przyczyniło się to do zwiększenia sprawności funkcjonowania systemu odbioru i oczyszczania ścieków z terenu miasta Sochaczew.

W oku kamery

W ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew – etap II (część I)”, ZWiK pozyskał dofinasowanie na zakup kamery do monitoringu kanałów. Jest ona wykorzystywana do sprawdzania drożności i prawidłowej pracy sieci, ale też i wykrywania nielegalnych podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej czy też nielegalnych włączeń w kanalizację deszczową.

Coś dla centrum

Prace w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew – etap II (cz. II) zaowocowały budową kanalizacji sanitarnej w ulicach Kraszewskiego, Langiewicza, Lechickiej i Kochanowskiego oraz budową sieci wodociągowej w ulicach Kraszewskiego, Kochanowskiego i Lechickiej. Powstał kolektor kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o łącznej długości 0,927 km oraz sieć wodociągowa o łącznej długości 0,588 km. Środki poniesione na wykonanie tego zadania zostaną zrefundowane przez Narodowy Fundusz Ochron Środowiska i Gospodarki Wodnej, pod warunkiem uzyskania efektu ekologicznego projektu. W tym przypadku nie tylko dla sieci kanalizacyjnej ale również dla sieci wodociągowej. Oczywiście dotyczy to wszystkich projektów z zewnętrznym dofinansowaniem.

Co dalej?

Pełne  skanalizowanie miasta nie stanowi końca zadań. Z czasem konieczne stanie się remontowanie linii wodociągowej, która nie jest przecież najmłodsza. A dostęp do czystej, zdrowej wody to niezbywalne prawo każdego człowieka. Prawidłowe odprowadzanie nieczystości bytowych ma na to niebagatelny wpływ, o czym wciąż przypominamy.

Burmistrz Sochaczewa oraz ZWiK-Sochaczew czynią wszystko, co możliwe, by mieszkańcy Sochaczewa mogli korzystać z zasobów wodociągu miejskiego, ale też by i mieli zbiorczą kanalizację sanitarną. Stąd sięganie po finansowanie zewnętrzne i angażowanie środków własnych. Bardzo ważne jest, by każdy miał świadomość tego, że uczestniczy w procesie włączania Sochaczewa do grupy miast, funkcjonujących na miarę XXI wieku. Dlatego tak istotnym jest podłączanie do zbiorczych systemów wszystkich gospodarstw domowych oraz firm i instytucji, które położone są na terenach objętych wodociągowaniem i kanalizacją sanitarną.

Czy jednak wszyscy dostosowujemy się zarówno do obowiązującego prawa, jak i ogólnie przyjętych zasad i norm funkcjonowania w społeczeństwie? O tym już za tydzień.

Monika Gadzińska

rzecznik prasowy

ZWiK-Sochaczew Sp. z o. o.