Strona główna Nowa Sucha Kadencja ważnych inwestycji

Kadencja ważnych inwestycji

538
0
PODZIEL SIĘ

W gminie Nowa Sucha podczas ostatniej sesji, 11 października, dokonano ogólnej oceny i podsumowania działań rady gminy oraz pracy wójta w ostatniej kadencji, czyli w latach 2014 – 2018. Urząd gminy przedstawił szczegółową prezentację największych zadań zrealizowanych w tym czasie oraz ogólny stan finansów w poszczególnych latach.

Z osiągnięciami gminy Nowa Sucha, jak też wydatkami, można zapoznać się w broszurze dostępnej dla każdego zainteresowanego mieszkańca, jak również w prezentacji multumedialnej w Internecie.

– Nie mamy nic do ukrycia i staramy się w sposób jasny i zrozumiały przekazywać wiedzę o wydatkach i inwestycjach naszym mieszkańcom. Każdy ma w ten sposób wgląd w to, co się dzieje. To sprawdza się i każdy mieszkaniec, mając czarno na białym takie zestawienia, może wszystko sobie sprawdzić – poinformował Maciej Mońka, wójt gminy Nowa Sucha.

Podliczone cztery lata

Zwykle na koniec roku kalendarzowego, po zakończonym roku budżetowym, mieszkańcy dostają podliczone dochody i wydatki z podziałem na poszczególne działy. Tym razem podsumowano czteroletnią kadencję rady gminy oraz pracy wójta.

Gmina rozpoczynała swą kadencję z przyjętym budżetem rocznym prawie 19 mln złotych. Do połowy 2018 roku budżet wynosi nieco ponad 35 mln złotych. Gmina ma ponad 3 mln złotych zadłużenia. Jednak wynika to z wielu prowadzonych inwestycji.

W ocenie radnych kadencja 2014 – 2018 była okresem wzmożonych inwestycji w gminie. W roku 2015 wydano prawie 4 mln 351 tys. złotych. Na koniec kadencji wydatki te są prawie czterokrotnie większe, bo sięgają niemal 14 mln złotych. W tym czasie udało się gminie pozyskać ponad 9 mln złotych ze środków unijnych i prawie milion z dotacji krajowych.

– To pozwoliło nam na realizację wielu ważnych w gminie przedsięwzięć. Ostatnie cztery lata, to przede wszystkim inwestowanie w drogi i infrastrukturę – dodaje Maciej Mońka.

Drogi i ekologia

Największe gminne inwestycje to przebudowa i modernizacja dróg gminnych i powiatowych. Z dróg powiatowych wykonane zostały odcinki z Nowej Suchej do Kościelnej Góry za ponad 1,4 miliona złotych, Stary Żylin – Mizerka za około 157 tysiąca złotych oraz projekt drogi powiatowej za 40 tys. złotych. Drogi wykonywane są we współpracy z samorządem powiatowym i gmina dokłada 50 procent wartości inwestycji. Z kolei przy remontach dróg gminnych wykonanych zostało 50 odcinków o łącznej długości 27 km.

W gminie Nowa Sucha w kadencji 2014-18 prowadzone są też szeroko zakrojone inwestycje wodno-kanalizacyjne oraz związane z odnawialnymi źródłami energii. Powstała kanalizacja sanitarna w Mizerce i Starym Żylinie, deszczowa w Kozłowie Biskupim, jak też remontowana i rozbudowywana jest stacja uzdatniania wody w Roztropnej i Orłowie oraz gminna oczyszczalnia ścieków w Kozłowie Biskupim. Jednocześnie w mijającej kadencji powstały nowe chodniki, oświetlenia uliczne w wielu wsiach gminnych i Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Największym zadaniem realizowanym obecnie, które zakończy się wiosną przyszłego roku, jest wspólny projekt gmin Sochaczew, Teresin i Rybno w ramach OZE, dofinansowany ze środków unijnych.

 W gronie najlepszych

Z innych, gminnych inwestycji ważnych dla mieszkańców była rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kurdwanowie, budowa mieszkań w Rokotowie i Nowej Suchej (z 40 procent dofinansowania), nowy most w Wikcinku, remonty sal gimnastycznych przy SP w Nowej Suchej, Kozłowie Biskupim i Kozłowie Szlacheckim oraz remont Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej. Zmodernizowano też targowisko gminne w Kozłowie Biskupim, dając mu zaplecze socjalne.

– To była bardzo trudna i pracowita kadencja, gdyż wykonaliśmy wiele ważnych, potrzebnych inwestycji w gminie, które będą rzutować na naszą przyszłość – podsumował Maciej Mońka.

I choć w tegorocznym rankingu „Wspólnoty” oceniającej wykorzystywanie środków unijnych Nowa Sucha zajmuje co prawda 566. miejsce w Polsce, to jednak jest to dobra lokata, przy blisko 2 tysiącach ocenianych gmin w kraju. W 2016 roku Nowa Sucha była na 20. miejscu w Polsce pod względem najlepszych samorządów w Polsce. Tak wysokie notowania zawdzięcza dobrej pracy gminnych urzędników.

Bogumiła Nowak

Fot. Bogumiła Nowak

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułWojna na polach
Następny artykułCzas na wybór inwestycji