Strona główna Iłów Inwestycje drogowe stale pilne i aktualne

Inwestycje drogowe stale pilne i aktualne

678
0
PODZIEL SIĘ

To, że inwestycje drogowe są stale pilne i aktualne, nikogo nie dziwi. Stan lokalnych dróg nadal pozostawia wiele do życzenia. Mieszkańcy gminy Iłów stale upominają się o ich modernizację. Nic dziwnego, skoro w XXI wieku komunikacja uchodzi za podstawowe dobro, a rozumiana szeroko jest zdobyczą cywilizacji, z której nikt nie chce rezygnować.

A zatem, drogi to temat, który nieustannie nurtuje władze tutejszej gminy.

Jak pozyskać na nie środki, skoro skromny budżet nie pozwala na realizację wszystkich planów? – głowi się Roman Kujawa, wójt gminy.

Które drogi są ważniejsze, które wybrać do realizacji? – zastanawiają się radni.

Jakie drogi spełniają kryteria dofinansowania? – to kolejne stawiane pytanie.

– Staram się podążać za potrzebami mieszkańców, dlatego stale pozyskujemy w urzędzie dotacje, które umożliwiają nam modernizację gminnych szlaków komunikacyjnych. Jako gmina duże środki dokładamy też do dróg powiatowych – mówi wójt gminy. Władze gminy liczą się z tym, że trzeba je współfinansować.

Z doświadczenia współpracy gminy z samorządem powiatu wiadomo bowiem, że powiat sochaczewski sam nie udźwignie żadnej inwestycji drogowej. W tym roku jednak, problem nieoczekiwanie nabrał szybkiego tempa. Dlatego sprawom dróg powiatowych poświęcona była niemal każda kolejna sesja Rady Gminy.

Na posiedzeniu 22 marca 2018 roku poruszano temat dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Wskazywano na potrzebę modernizacji wielu z nich. Przedstawiciele WZD Rejon Gostynin szczegółowo omówili plany w zakresie remontów dróg 577 i 575. Nikt jednak nie reprezentował władz powiatu i nie wyjaśnił, jak wyglądają ich plany.

Omówione zostały natomiast plany gminy. Z czasem podlegały one weryfikacji, gdyż realizacja wielu inwestycji w dużym stopniu zależy od pozyskiwanych dotacji. Dzięki wsparciu wojewody, a także z innych źródeł, stało się możliwe wprowadzenie do planu przebudowy odcinka Łady – Arciechówek, ulicy Strażackiej oraz dróg w Giżyczkach i Henrykowie.

10 kwietnia 2018 roku radni wrócili do tematu dróg powiatowych. Pojawiła się bowiem presja wsparcia przez gminę przebudowy drogi Iłów – Młodzieszyn, dyskutowano także kwestię współfinansowania dróg: w Załuskowie oraz Iłów – Giżyce. Radni mieli wiele dylematów, mimo to zgodzili się na wsparcie tych inwestycji, uznając, że są to ważne szlaki komunikacyjne.

Na sesji w dniu 29 maja 2018 roku ponownie omawiano współfinansowanie dróg powiatowych. Tym razem dyskusja toczyła się wokół udzielenia powiatowi pomocy finansowej na odbudowę mostu k. Lasotki, odbudowę drogi Iłów – Giżyce i przebudowę drogi Iłów – Miękinki. Na te cele radni zabezpieczyli łącznie kwotę 496 522 zł.

Podkreślić trzeba, że decyzja o współfinansowaniu przez gminę zadań powiatu nigdy nie należy do łatwych. Władze gminy Iłów biorą jednak pod uwagę, że bez ich wsparcia drogi powiatowe nie zostaną zmodernizowane. Dlatego w okresie mijającej kadencji współfinansowały one przebudowę 5 dróg powiatowych. Były to kolejno:

W roku 2015 – droga relacji: Wszeliwy – Paulinka /kwota dofinansowania: 23 184,54 / i droga relacji: Jamno – Iłów (kwota dofinansowania: 151 815 zł);. w roku 2016 – droga relacji: Łaziska – Budy Stare (kwota dofinansowania: 62 622,16 zł); w roku 2018 – droga relacji Iłów – Miękiny (kwota dofinansowania: 82 500   zł) i droga relacji: Iłów – Giżyce (kwota dofinansowania 258 496 zł).

J.K