Strona główna Rybno Czas podsumowań i planów

Czas podsumowań i planów

666
0
PODZIEL SIĘ
Grzegorz Kropiak, wójt gminy Rybno uważa, że dla tak niezasobnej gminy jak Rybno, dotacje na OZE są wielką szansą na zmniejszenie kosztów energii

Podczas sesji Rady Gminy Rybno 17 października radni dokonali podsumowania pierwszego półrocza 2018 roku w gminie odnośnie realizacji tegorocznego budżetu.

Dokonano koniecznych korekt i przesunięć finansowych wynikających z otrzymanych dofinansowań. Korekta wprowadzona została też do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023. Radni ponadto przegłosowali Programu współpracy gminy Rybno z organizacjami pozarządowymi oraz współpracę w wolontariuszami w przyszłym roku. Radni wysłuchali sprawozdania z realizacji zadań oświatowych w Szkole Podstawowej im. Zygmunta Pruskiego w Rybnie za rok szkolny 2017/2018. Przeanalizowane zostały też   oświadczenia majątkowe radnych i wójta. Na koniec kadencji jest wymóg ich złożenia.

Grzegorz Kropiak, wójt gminy Rybno podziękował wszystkim za współpracę w organizacji tegorocznych dożynek oraz złożył obszerne sprawozdanie w pracy pomiędzy sesjami. Natomiast podsumowanie działalności Rady Gminy Rybno i pracy wójta zaplanowane jest na sesji listopadowej podsumowującej minioną kadencję, a otwierającą działalność nowej rady.

 BN