Strona główna Sochaczew miasto Ciepło na wyciągnięcie ręki

Ciepło na wyciągnięcie ręki

647
0
PODZIEL SIĘ

Za kilka dni powinniśmy dowiedzieć się, czy prace związane z wykonaniem odwiertu geotermalnego zakończyły się sukcesem. Jeżeli tak się stanie, to sochaczewski samorząd może liczyć na kilkadziesiąt milionów złotych rządowego wsparcia na budowę unikalnego na skalę światową zakładu, wykorzystującego zalegające pod miastem gorące źródła do ogrzania mieszkań.

18 października firma G-Drilling, wykonująca na terenie bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej odwiert geotermalny, dowierciła się do gorących złóż wodonośnych. Z tej okazji na terenie wiertni odbyła się konferencja prasowa, podczas której władze miasta przedstawiły dotychczasowe działania oraz plany związane z wykorzystaniem odwiertu.

Czekanie na finał

 Jak poinformował Piotr Osiecki, burmistrz Sochaczewa, wiertło doszło już do złóż wodonośnych.

Potrzeba kilku dni, aby potwierdzić, że woda pod naszymi stopami ma ponad 40 stopni i jest słodka, czyli nadaje się do uzdatnienia i skierowania do sieci wodociągowej – powiedział Piotr Osiecki. Dodając, że tak olbrzymia inwestycja nie byłaby możliwa bez wsparcia ze strony rządu, ponieważ samorządu nie byłoby na nią stać. – Chodzi o wykonanie samego odwiertu, na który dzięki zabiegom posła Macieja Małeckiego otrzymaliśmy rządowe środki w wysokości prawie 11 milionów złotych. Na podobne wsparcie możemy także liczyć w przypadku budowy zakładu geotermalnego – stwierdził Piotr Osiecki.

Z kolei obecny na spotkaniu poseł Maciej Małecki przypomniał, że otrzymane przez Sochaczew środki na wykonanie pierwszego etapu wykorzystania zalegających pod miastem wód geotermalnych pochodzą z rządowego programu mającego na celu wykorzystanie energii odnawialnej. Zaś sochaczewska inwestycja jest unikalna na skalę światową.

Genialna prostota

Jej unikalność wynika z prostoty. Otóż jeżeli potwierdzą się przypuszczenia naukowców, to wydobywana z głębi ziemi ciepła i jednocześnie słodka woda zostanie wykorzystana w systemie grzewczym oraz sieci wodociągowej. Obok odwiertu powstaną dwa zakłady. Pierwszy będzie odbierał z wody ciepło, a następnie wykorzystywał je do ogrzania mieszkań. Po „zabraniu” ciepła woda będzie kierowana do stacji uzdatniania, skąd trafi do sieci wodociągowej.

Unikalność, a zarazem prostota tego projektu polega na tym, że do tej pory wody geotermalne po pobraniu z nich energii były wtłaczane z powrotem do ziemi. To pociągało za sobą konieczność wykonywania dodatkowych odwiertów, co z kolei powodowało wzrost kosztów inwestycji. Innym rozwiązaniem było wypuszczanie pobranej wody do rzek lub morza. Ale tylko w sytuacji, gdy była to woda słodka.

Natomiast w Sochaczewie będzie ona wykorzystywana w celach komunalnych. To z kolei powoduje, że miasto nie będzie musiało szukać dodatkowych środków (około 30 milionów złotych) na budowę nowych ujęć wody w Mistrzewicach oraz na budowę wodociągu z tej miejscowości do Sochaczewa.

Jerzy Szostak

Fot.: Jerzy Szostak