Strona główna Sochaczew miasto Zmienili budżet

Zmienili budżet

636
0
PODZIEL SIĘ

Podczas pierwszej powakacyjnej sesji Rady Miejskiej radni zdecydowali o wprowadzeniu zmian w tegorocznym budżecie. Decyzją rady z 50 do 130 tys. złotych zwiększono planowane wydatki na nowy projekt pod nazwą „Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Sochaczew”. Z kolei 62,8 tys. złotych przeznaczono na remont już istniejących i wykonanie nowych alejek na terenie cmentarza komunalnego.

Do budżetu wprowadzono także ponad 106 tys. złotych zwiększonej subwencji oświatowej, którą przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i doposażenie sal lekcyjnych w szkołach podstawowych. Natomiast   dodatkowe 115 tys. złotych zostanie przeznaczone na opiekę nad bezdomnymi oraz opłaty za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

opr. jur

fot. archiwum