Strona główna Teresin Radni głosowali

Radni głosowali

651
0
PODZIEL SIĘ

Pięć uchwał podjęli teresińscy samorządowcy podczas 56. sesji Rady Gminy. W ubiegły piątek (24.08) rozpoczęła się jednak od wystąpienia Tadeusza Szymańczaka ze Skrzelewia, który prosił radnych, by wprowadzili do porządku obrad głosowanie nad przyjęciem stanowiska w sprawie planowanej budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego na terenie m.in. gminy Teresin. Ostatecznie samorządowcy tego nie zrobili. Zapowiedzieli jednak, że prawdopodobnie nad projektem tegoż stanowiska pochylą się w przeciągu najbliższych dni, po uprzednim jego dopracowaniu.

W dalszej części uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment obrębu Seroki Parcela w zakresie sześciu znajdujących się tam działek oraz części dwóch kolejnych gruntów. Dokonano też zmian w uchwale z czerwca br. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego nieruchomości położone w obrębie Teresin-Gaj.

Rada podjęła również uchwały – w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału Gminy Teresin na okręgi wyborcze oraz dotyczącej podziału Gminy Teresin na obwody głosowania. Zmiany w obu dokumentach należało nanieść w związku z nadaniem nazw nowych ulicom, które dotychczas były częścią alei XX-lecia, a stanowiącej po zmianach odrębną całość.

Ponadto samorządowcy przyjęli projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Dokument określa prawa i obowiązki Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Teresinie, świadczącego usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy oraz prawa i obowiązki odbiorców tych usług.

 Marcin Odolczyk